Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TẮC - Ổ CẮM : SC

SC1X  : Mặt 1 lỗ

SC1X : Mặt 1 lỗ

Giá: 12.000VNĐ

SC2X : Mặt 2 lỗ

SC2X : Mặt 2 lỗ

Giá: 12.000VNĐ

SCXX : Mặt 3 lỗ

SCXX : Mặt 3 lỗ

Giá: 12.000VNĐ

Mặt CB 1 MCB

Mặt CB 1 MCB

Giá: 12.000VNĐ

Mặt CB 2 MCB

Mặt CB 2 MCB

Giá: 12.000VNĐ

Mặt CB cóc

Mặt CB cóc

Giá: 12.000VNĐ

Mặt bít

Mặt bít

Giá: 12.000VNĐ

Công tắc 1 chiều

Công tắc 1 chiều

Giá: 10.000VNĐ

Công tắc 2 chiều

Công tắc 2 chiều

Giá: 21.800VNĐ

Ổ mạng 8 dây

Ổ mạng 8 dây

Giá: 119.000VNĐ

Ổ cắm ăng ten Ti vi

Ổ cắm ăng ten Ti vi

Giá: 37.800VNĐ

Ổ cắm 2 chân dẹp

Ổ cắm 2 chân dẹp

Giá: 18.000VNĐ

chat online
zalo