Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CB - Tủ điện Sino

CB 1 pha : 06A - 40A

CB 1 pha : 06A - 40A

Giá: 56.000VNĐ

CB 1 pha : 50A - 63A

CB 1 pha : 50A - 63A

Giá: 88.500VNĐ

CB 2 pha : 06A - 40A

CB 2 pha : 06A - 40A

Giá: 113.000VNĐ

CB 2 pha : 50A - 63A

CB 2 pha : 50A - 63A

Giá: 172.000VNĐ

CB 3 pha : 06A - 40A

CB 3 pha : 06A - 40A

Giá: 199.000VNĐ

CB 3 pha : 50A - 63A

CB 3 pha : 50A - 63A

Giá: 241.000VNĐ

CB 4 pha : 06A - 40A

CB 4 pha : 06A - 40A

Giá: 280.000VNĐ

CB 4 pha : 50A - 63A

CB 4 pha : 50A - 63A

Giá: 362.000VNĐ

Tù điện 2 đường

Tù điện 2 đường

Giá: 101.000VNĐ

Tù điện 4 đường

Tù điện 4 đường

Giá: 101.000VNĐ

Tù điện 6 đường

Tù điện 6 đường

Giá: 159.000VNĐ

Tù điện 9 đường

Tù điện 9 đường

Giá: 250.000VNĐ

Tù điện 13 đường

Tù điện 13 đường

Giá: 313.000VNĐ

Tù điện 18 đường

Tù điện 18 đường

Giá: 502.000VNĐ

Tù điện 24 đường

Tù điện 24 đường

Giá: 741.000VNĐ

Tù điện 26 đường

Tù điện 26 đường

Giá: 862.000VNĐ

chat online
zalo