Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

THIẾT BỊ ĐIỆN : XINO

CB 1 pha : 06A - 40A

CB 1 pha : 06A - 40A

Giá: 56.000VNĐ

SC1X  : Mặt 1 lỗ

SC1X : Mặt 1 lỗ

Giá: 12.000VNĐ

S181/X : Mặt 1 lỗ

S181/X : Mặt 1 lỗ

Giá: 11.200VNĐ

CB 1 pha : 50A - 63A

CB 1 pha : 50A - 63A

Giá: 88.500VNĐ

SC2X : Mặt 2 lỗ

SC2X : Mặt 2 lỗ

Giá: 12.000VNĐ

S182/X : Mặt 2 lỗ

S182/X : Mặt 2 lỗ

Giá: 11.200VNĐ

CB 2 pha : 06A - 40A

CB 2 pha : 06A - 40A

Giá: 113.000VNĐ

SCXX : Mặt 3 lỗ

SCXX : Mặt 3 lỗ

Giá: 12.000VNĐ

S183/X : Mặt 3 lỗ

S183/X : Mặt 3 lỗ

Giá: 11.200VNĐ

CB 2 pha : 50A - 63A

CB 2 pha : 50A - 63A

Giá: 172.000VNĐ

Mặt CB 1 MCB

Mặt CB 1 MCB

Giá: 12.000VNĐ

S184/X : Mặt 4 lỗ

S184/X : Mặt 4 lỗ

Giá: 15.800VNĐ

CB 3 pha : 06A - 40A

CB 3 pha : 06A - 40A

Giá: 199.000VNĐ

Mặt CB 2 MCB

Mặt CB 2 MCB

Giá: 12.000VNĐ

S18/X : Mặt 5 lỗ

S18/X : Mặt 5 lỗ

Giá: 16.000VNĐ

CB 3 pha : 50A - 63A

CB 3 pha : 50A - 63A

Giá: 241.000VNĐ

Mặt CB cóc

Mặt CB cóc

Giá: 12.000VNĐ

S186/X : Mặt 6 lỗ

S186/X : Mặt 6 lỗ

Giá: 16.000VNĐ

CB 4 pha : 06A - 40A

CB 4 pha : 06A - 40A

Giá: 280.000VNĐ

Mặt bít

Mặt bít

Giá: 12.000VNĐ

CB 4 pha : 50A - 63A

CB 4 pha : 50A - 63A

Giá: 362.000VNĐ

Công tắc 1 chiều

Công tắc 1 chiều

Giá: 10.000VNĐ

Tù điện 2 đường

Tù điện 2 đường

Giá: 101.000VNĐ

Công tắc 2 chiều

Công tắc 2 chiều

Giá: 21.800VNĐ

Tù điện 4 đường

Tù điện 4 đường

Giá: 101.000VNĐ

Tù điện 6 đường

Tù điện 6 đường

Giá: 159.000VNĐ

Tù điện 9 đường

Tù điện 9 đường

Giá: 250.000VNĐ

Tù điện 13 đường

Tù điện 13 đường

Giá: 313.000VNĐ

Tù điện 18 đường

Tù điện 18 đường

Giá: 502.000VNĐ

chat online
zalo