Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

ZENCELO A - Màu trắng

Mặt cho 1 thiết bị  size S

Mặt cho 1 thiết bị size S

Giá bán: 23.000VNĐ

Giá cũ: 37.400VNĐ

MẶT 2 LỖ

MẶT 2 LỖ

Giá bán: 23.000VNĐ

Giá cũ: 37.400VNĐ

Mặt cho 3 thiết bị size S

Mặt cho 3 thiết bị size S

Giá bán: 23.000VNĐ

Giá cũ: 37.400VNĐ

MẶT 4 LỖ

MẶT 4 LỖ

Giá bán: 42.000VNĐ

Giá cũ: 69.300VNĐ

MẶT 6 LỖ

MẶT 6 LỖ

Giá bán: 42.000VNĐ

Giá cũ: 69.300VNĐ

MẶT 1 LỖ SIZE M

MẶT 1 LỖ SIZE M

Giá bán: 23.000VNĐ

Giá cũ: 37.400VNĐ

MẶT CHE CB CÓC

MẶT CHE CB CÓC

Giá bán: 10.000VNĐ

Giá cũ: 16.500VNĐ

MẶT MCB 1 PHA

MẶT MCB 1 PHA

Giá bán: 23.000VNĐ

Giá cũ: 37.400VNĐ

MẶT MCB 2 PHA

MẶT MCB 2 PHA

Giá bán: 23.000VNĐ

Giá cũ: 37.400VNĐ

Công tắc 1 chiều size S

Công tắc 1 chiều size S

Giá bán: 42.000VNĐ

Giá cũ: 69.300VNĐ

Công tắc 2 chiều size S

Công tắc 2 chiều size S

Giá bán: 55.000VNĐ

Giá cũ: 91.300VNĐ

Công tắc 1 chiều size M

Công tắc 1 chiều size M

Giá bán: 53.000VNĐ

Giá cũ: 88.000VNĐ

Công tắc 2 chiều size M

Công tắc 2 chiều size M

Giá bán: 66.000VNĐ

Giá cũ: 110.000VNĐ

Công tắc 1 chiều size L

Công tắc 1 chiều size L

Giá bán: 60.000VNĐ

Giá cũ: 99.000VNĐ

Công tắc 2 chiều size L

Công tắc 2 chiều size L

Giá bán: 79.000VNĐ

Giá cũ: 132.000VNĐ

CÔNG TẮC 2 CỰC 20A, SIZE M

CÔNG TẮC 2 CỰC 20A, SIZE M

Giá bán: 152.000VNĐ

Giá cũ: 253.000VNĐ

Ổ cắm điện thoại size S

Ổ cắm điện thoại size S

Giá bán: 76.000VNĐ

Giá cũ: 125.400VNĐ

Ổ Cắm mạng  size S

Ổ Cắm mạng size S

Giá bán: 146.000VNĐ

Giá cũ: 242.000VNĐ

Ổ cắm ti vi size S

Ổ cắm ti vi size S

Giá bán: 76.000VNĐ

Giá cũ: 125.400VNĐ

Ổ cắm đơn 2 chấu size S

Ổ cắm đơn 2 chấu size S

Giá bán: 40.000VNĐ

Giá cũ: 66.000VNĐ

Ổ cắm đơn 3 chấu size 2S

Ổ cắm đơn 3 chấu size 2S

Giá bán: 73.000VNĐ

Giá cũ: 121.000VNĐ

Ổ cắm đôi 3 chấu size L

Ổ cắm đôi 3 chấu size L

Giá bán: 86.000VNĐ

Giá cũ: 143.000VNĐ

Ổ cắm sạc đơn USB 2.1A ,Size S

Ổ cắm sạc đơn USB 2.1A ,Size S

Giá bán: 225.000VNĐ

Giá cũ: 374.000VNĐ

Ổ cắm sạc đôi USB 2.1A ,Size S

Ổ cắm sạc đôi USB 2.1A ,Size S

Giá bán: 310.000VNĐ

Giá cũ: 517.000VNĐ

chat online
zalo