Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

Vivace - Màu trắng

MẶT 1 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

MẶT 1 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

Giá bán: 37.000VNĐ

Giá cũ: 61.600VNĐ

MẶT 2 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

MẶT 2 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

Giá bán: 53.000VNĐ

Giá cũ: 88.000VNĐ

MẶT 3 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

MẶT 3 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

Giá bán: 70.000VNĐ

Giá cũ: 116.600VNĐ

MẶT 4 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

MẶT 4 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

Giá bán: 185.000VNĐ

Giá cũ: 308.000VNĐ

MẶT 1 CÔNG TẮC 2 CHIỀU

MẶT 1 CÔNG TẮC 2 CHIỀU

Giá bán: 40.000VNĐ

Giá cũ: 66.000VNĐ

MẶT 2 CÔNG TẮC 2 CHIỀU

MẶT 2 CÔNG TẮC 2 CHIỀU

Giá bán: 65.000VNĐ

Giá cũ: 107.800VNĐ

MẶT 3 CÔNG TẮC 2 CHIỀU

MẶT 3 CÔNG TẮC 2 CHIỀU

Giá bán: 92.000VNĐ

Giá cũ: 154.000VNĐ

MẶT 4 CÔNG TẮC 2 CHIỀU

MẶT 4 CÔNG TẮC 2 CHIỀU

Giá bán: 205.000VNĐ

Giá cũ: 341.000VNĐ

MẶT CÔNG TẮC ĐƠN 2 CỰC 20A

MẶT CÔNG TẮC ĐƠN 2 CỰC 20A

Giá bán: 99.000VNĐ

Giá cũ: 165.000VNĐ

MẶT CÔNG TẮC ĐÔI 2 CỰC 20A

MẶT CÔNG TẮC ĐÔI 2 CỰC 20A

Giá bán: 191.000VNĐ

Giá cũ: 319.000VNĐ

MĂT Ổ CẮM ĐƠN 2 CHẤU 10A

MĂT Ổ CẮM ĐƠN 2 CHẤU 10A

Giá bán: 66.000VNĐ

Giá cũ: 110.000VNĐ

MẶT Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU 10A

MẶT Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU 10A

Giá bán: 79.000VNĐ

Giá cũ: 132.000VNĐ

MẶT Ổ CẮM ĐƠN 3 CHẤU

MẶT Ổ CẮM ĐƠN 3 CHẤU

Giá bán: 79.000VNĐ

Giá cũ: 132.000VNĐ

MẶT Ổ CẮM ĐÔI 3 CHẤU 16A

MẶT Ổ CẮM ĐÔI 3 CHẤU 16A

Giá bán: 119.000VNĐ

Giá cũ: 198.000VNĐ

MẶT Ổ CẮM ĐƠN ĐA NĂNG 13A

MẶT Ổ CẮM ĐƠN ĐA NĂNG 13A

Giá bán: 99.000VNĐ

Giá cũ: 165.000VNĐ

MẶT Ổ CẮM ĐƠN ĐA NĂNG 13A, CÓ CÔNG TẮC

MẶT Ổ CẮM ĐƠN ĐA NĂNG 13A, CÓ CÔNG TẮC

Giá bán: 106.000VNĐ

Giá cũ: 176.000VNĐ

MẶT Ổ CẮM ĐÔI ĐA NĂNG 13A

MẶT Ổ CẮM ĐÔI ĐA NĂNG 13A

Giá bán: 205.000VNĐ

Giá cũ: 341.000VNĐ

MẶT Ổ CẮM TIVI ĐƠN

MẶT Ổ CẮM TIVI ĐƠN

Giá bán: 81.000VNĐ

Giá cũ: 134.200VNĐ

MẶT Ổ CẮM TIVI ĐÔI

MẶT Ổ CẮM TIVI ĐÔI

Giá bán: 178.000VNĐ

Giá cũ: 297.000VNĐ

MẶT Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI ĐƠN

MẶT Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI ĐƠN

Giá bán: 73.000VNĐ

Giá cũ: 121.000VNĐ

MẶT Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI ĐÔI

MẶT Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI ĐÔI

Giá bán: 145.000VNĐ

Giá cũ: 242.000VNĐ

MẶT Ổ CẮM MẠNG CAT5e ĐƠN

MẶT Ổ CẮM MẠNG CAT5e ĐƠN

Giá bán: 100.000VNĐ

Giá cũ: 167.200VNĐ

MẶT Ổ CẮM MẠNG CAT5e ĐÔI

MẶT Ổ CẮM MẠNG CAT5e ĐÔI

Giá bán: 238.000VNĐ

Giá cũ: 396.000VNĐ

MẶT Ổ CẮM MẠNG CAT6e ĐƠN

MẶT Ổ CẮM MẠNG CAT6e ĐƠN

Giá bán: 169.000VNĐ

Giá cũ: 281.600VNĐ

MẶT Ổ CẮM MẠNG CAT6e ĐÔI

MẶT Ổ CẮM MẠNG CAT6e ĐÔI

Giá bán: 205.000VNĐ

Giá cũ: 341.000VNĐ

MẶT Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI VÀ Ổ CẮM MẠNG CAT5e

MẶT Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI VÀ Ổ CẮM MẠNG CAT5e

Giá bán: 211.000VNĐ

Giá cũ: 352.000VNĐ

MẶT Ổ CẮM SẠC USB ĐƠN 2.1A

MẶT Ổ CẮM SẠC USB ĐƠN 2.1A

Giá bán: 614.000VNĐ

Giá cũ: 1.023.000VNĐ

MẶT Ổ CẮM SẠC USB ĐÔI 2.1A

MẶT Ổ CẮM SẠC USB ĐÔI 2.1A

Giá bán: 970.000VNĐ

Giá cũ: 1.617.000VNĐ

chat online
zalo