Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TẮC - Ổ CẮM : S-FLEXI

MẶT 1 LỖ SIZE S

MẶT 1 LỖ SIZE S

Giá bán: 10.000VNĐ

Giá cũ: 16.500VNĐ

MẶT 2 LỖ SIZE S

MẶT 2 LỖ SIZE S

Giá bán: 10.000VNĐ

Giá cũ: 16.500VNĐ

MẶT 3 LỖ SIZE S

MẶT 3 LỖ SIZE S

Giá bán: 10.000VNĐ

Giá cũ: 16.500VNĐ

MẶT 4 LỖ SIZE S

MẶT 4 LỖ SIZE S

Giá bán: 24.000VNĐ

Giá cũ: 39.600VNĐ

MẶT 6 LỖ SIZE S

MẶT 6 LỖ SIZE S

Giá bán: 24.000VNĐ

Giá cũ: 39.600VNĐ

MẶT 1 LỖ SIZE M

MẶT 1 LỖ SIZE M

Giá bán: 10.000VNĐ

Giá cũ: 16.500VNĐ

MẶT CHE CB CÓC

MẶT CHE CB CÓC

Giá bán: 10.000VNĐ

Giá cũ: 15.400VNĐ

MẶT MCB 1 PHA

MẶT MCB 1 PHA

Giá bán: 12.000VNĐ

Giá cũ: 19.800VNĐ

MẶT MCB 2 PHA

MẶT MCB 2 PHA

Giá bán: 12.000VNĐ

Giá cũ: 19.800VNĐ

Công tắc 1 chiều 16A, Size S

Công tắc 1 chiều 16A, Size S

Giá bán: 10.000VNĐ

Giá cũ: 16.500VNĐ

Công tắc 2 chiều 16A, Size S

Công tắc 2 chiều 16A, Size S

Giá bán: 27.000VNĐ

Giá cũ: 44.000VNĐ

Công tắc 1 chiều 16A, Size M

Công tắc 1 chiều 16A, Size M

Giá bán: 20.000VNĐ

Giá cũ: 33.000VNĐ

Công tắc 2 chiều 16A, Size M

Công tắc 2 chiều 16A, Size M

Giá bán: 27.000VNĐ

Giá cũ: 45.100VNĐ

Công tắc 1 chiều 16A, Size L

Công tắc 1 chiều 16A, Size L

Giá bán: 24.000VNĐ

Giá cũ: 39.600VNĐ

Công tắc 2 chiều 16A, Size L

Công tắc 2 chiều 16A, Size L

Giá bán: 30.000VNĐ

Giá cũ: 49.500VNĐ

Ổ cắm đơn 2 chấu size S

Ổ cắm đơn 2 chấu size S

Giá bán: 19.000VNĐ

Giá cũ: 30.800VNĐ

Ổ cắm đơn 2 chấu size M

Ổ cắm đơn 2 chấu size M

Giá bán: 40.000VNĐ

Giá cũ: 66.000VNĐ

Ổ cắm đơn 3 chấu size S

Ổ cắm đơn 3 chấu size S

Giá bán: 53.000VNĐ

Giá cũ: 88.000VNĐ

Ổ cắm đa năng 13A, size M

Ổ cắm đa năng 13A, size M

Giá bán: 53.000VNĐ

Giá cũ: 88.000VNĐ

Ổ cắm đôi 3 chấu size L

Ổ cắm đôi 3 chấu size L

Giá bán: 53.000VNĐ

Giá cũ: 88.000VNĐ

Ổ cắm ti vi size S

Ổ cắm ti vi size S

Giá bán: 40.000VNĐ

Giá cũ: 66.000VNĐ

Ổ cắm điện thoại size S

Ổ cắm điện thoại size S

Giá bán: 48.000VNĐ

Giá cũ: 79.200VNĐ

Ổ Cắm mạng Cat5e, size S

Ổ Cắm mạng Cat5e, size S

Giá bán: 99.000VNĐ

Giá cũ: 165.000VNĐ

Ổ cắm ti vi size M

Ổ cắm ti vi size M

Giá bán: 41.000VNĐ

Giá cũ: 68.200VNĐ

Ổ cắm điện thoại size M

Ổ cắm điện thoại size M

Giá bán: 62.000VNĐ

Giá cũ: 103.400VNĐ

Ổ Cắm mạng  Cat5e ,size M

Ổ Cắm mạng Cat5e ,size M

Giá bán: 115.000VNĐ

Giá cũ: 191.400VNĐ

Ổ Cắm mạng  Cat6e ,size M

Ổ Cắm mạng Cat6e ,size M

Giá bán: 132.000VNĐ

Giá cũ: 220.000VNĐ

MẶT CHE THẮM NƯỚC

MẶT CHE THẮM NƯỚC

Giá bán: 152.000VNĐ

Giá cũ: 253.000VNĐ

chat online
zalo