Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

TỦ NỔI

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 4 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 4 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

Giá bán: 244.000VNĐ

Giá cũ: 407.000VNĐ

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 6 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 6 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

Giá bán: 271.000VNĐ

Giá cũ: 451.000VNĐ

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 8 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 8 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

Giá bán: 323.000VNĐ

Giá cũ: 539.000VNĐ

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 12 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 12 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

Giá bán: 436.000VNĐ

Giá cũ: 726.000VNĐ

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 18 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 18 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

Giá bán: 706.000VNĐ

Giá cũ: 1.177.000VNĐ

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 24 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 24 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

Giá bán: 799.000VNĐ

Giá cũ: 1.331.000VNĐ

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 36 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 36 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

Giá bán: 937.000VNĐ

Giá cũ: 1.562.000VNĐ

chat online
zalo