Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CB 4 PHA - CB KHỐI

MCB 4P - 40A ( 4.5KA )

MCB 4P - 40A ( 4.5KA )

Giá bán: 356.000VNĐ

Giá cũ: 594.000VNĐ

MCB 4P - 40A ( 6kA )

MCB 4P - 40A ( 6kA )

Giá bán: 924.000VNĐ

Giá cũ: 1.540.000VNĐ

MCB 4P - 50A ( 4.5kA )

MCB 4P - 50A ( 4.5kA )

Giá bán: 535.000VNĐ

Giá cũ: 891.000VNĐ

MCB 4P - 50A ( 6kA )

MCB 4P - 50A ( 6kA )

Giá bán: 924.000VNĐ

Giá cũ: 1.540.000VNĐ

MCB 4P - 63A ( 4.5kA )

MCB 4P - 63A ( 4.5kA )

Giá bán: 535.000VNĐ

Giá cũ: 891.000VNĐ

MCB 4P - 63A ( 6kA )

MCB 4P - 63A ( 6kA )

Giá bán: 924.000VNĐ

Giá cũ: 1.540.000VNĐ

chat online
zalo