Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CB 2 PHA

MCB 2P - 16A ( 4.5KA )

MCB 2P - 16A ( 4.5KA )

Giá bán: 139.000VNĐ

Giá cũ: 231.000VNĐ

MCB 2P - 16A ( 6kA )

MCB 2P - 16A ( 6kA )

Giá bán: 264.000VNĐ

Giá cũ: 440.000VNĐ

MCB 2P - 20A (4.5KA)

MCB 2P - 20A (4.5KA)

Giá bán: 139.000VNĐ

Giá cũ: 231.000VNĐ

MCB 2P - 20A ( 6kA )

MCB 2P - 20A ( 6kA )

Giá bán: 264.000VNĐ

Giá cũ: 440.000VNĐ

MCB 2P - 25A ( 4.5KA )

MCB 2P - 25A ( 4.5KA )

Giá bán: 139.000VNĐ

Giá cũ: 231.000VNĐ

MCB 2P - 25A ( 6kA )

MCB 2P - 25A ( 6kA )

Giá bán: 264.000VNĐ

Giá cũ: 440.000VNĐ

MCB 2P - 32A ( 4.5KA )

MCB 2P - 32A ( 4.5KA )

Giá bán: 139.000VNĐ

Giá cũ: 231.000VNĐ

MCB 2P - 32A ( 6kA )

MCB 2P - 32A ( 6kA )

Giá bán: 264.000VNĐ

Giá cũ: 440.000VNĐ

MCB 2P - 40A (4.5KA)

MCB 2P - 40A (4.5KA)

Giá bán: 139.000VNĐ

Giá cũ: 231.000VNĐ

MCB 2P - 40A ( 6kA )

MCB 2P - 40A ( 6kA )

Giá bán: 317.000VNĐ

Giá cũ: 528.000VNĐ

MCB 2P - 50A ( 4.5KA )

MCB 2P - 50A ( 4.5KA )

Giá bán: 231.000VNĐ

Giá cũ: 385.000VNĐ

MCB 2P - 50A ( 6kA )

MCB 2P - 50A ( 6kA )

Giá bán: 442.000VNĐ

Giá cũ: 737.000VNĐ

MCB 2P - 63A ( 4.5KA )

MCB 2P - 63A ( 4.5KA )

Giá bán: 231.000VNĐ

Giá cũ: 385.000VNĐ

MCB 2P - 63A ( 6kA )

MCB 2P - 63A ( 6kA )

Giá bán: 442.000VNĐ

Giá cũ: 737.000VNĐ

chat online
zalo