Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CB 1 PHA

MCB 1P - 6A (4.5KA)

MCB 1P - 6A (4.5KA)

Giá bán: 50.000VNĐ

Giá cũ: 82.500VNĐ

MCB 1P - 6A (6KA)

MCB 1P - 6A (6KA)

Giá bán: 95.000VNĐ

Giá cũ: 157.300VNĐ

MCB 1P - 10A (4.5KA)

MCB 1P - 10A (4.5KA)

Giá bán: 50.000VNĐ

Giá cũ: 82.500VNĐ

MCB 1P - 10A ( 6kA )

MCB 1P - 10A ( 6kA )

Giá bán: 95.000VNĐ

Giá cũ: 157.300VNĐ

MCB 1P - 16A (4.5KA)

MCB 1P - 16A (4.5KA)

Giá bán: 50.000VNĐ

Giá cũ: 82.500VNĐ

MCB 1P - 16A ( 6kA )

MCB 1P - 16A ( 6kA )

Giá bán: 95.000VNĐ

Giá cũ: 157.300VNĐ

MCB 1P - 20A ( 4.5kA )

MCB 1P - 20A ( 4.5kA )

Giá bán: 50.000VNĐ

Giá cũ: 82.500VNĐ

MCB 1P - 20A ( 6kA )

MCB 1P - 20A ( 6kA )

Giá bán: 95.000VNĐ

Giá cũ: 157.300VNĐ

MCB 1P - 25A (4.5KA)

MCB 1P - 25A (4.5KA)

Giá bán: 50.000VNĐ

Giá cũ: 82.500VNĐ

MCB 1P - 25A ( 6kA )

MCB 1P - 25A ( 6kA )

Giá bán: 95.000VNĐ

Giá cũ: 157.300VNĐ

MCB 1P - 32A (4.5KA)

MCB 1P - 32A (4.5KA)

Giá bán: 50.000VNĐ

Giá cũ: 82.500VNĐ

MCB 1P - 32A ( 6kA )

MCB 1P - 32A ( 6kA )

Giá bán: 95.000VNĐ

Giá cũ: 157.300VNĐ

MCB 1P - 40A (4.5KA)

MCB 1P - 40A (4.5KA)

Giá bán: 73.000VNĐ

Giá cũ: 121.000VNĐ

MCB 1P - 40A ( 6kA )

MCB 1P - 40A ( 6kA )

Giá bán: 117.000VNĐ

Giá cũ: 193.600VNĐ

MCB 1P - 50A (4.5KA)

MCB 1P - 50A (4.5KA)

Giá bán: 119.000VNĐ

Giá cũ: 198.000VNĐ

MCB 1P - 50A ( 6kA )

MCB 1P - 50A ( 6kA )

Giá bán: 144.000VNĐ

Giá cũ: 239.800VNĐ

MCB 1P - 63A (4.5KA)

MCB 1P - 63A (4.5KA)

Giá bán: 119.000VNĐ

Giá cũ: 198.000VNĐ

MCB 1P - 63A ( 6kA )

MCB 1P - 63A ( 6kA )

Giá bán: 144.000VNĐ

Giá cũ: 239.800VNĐ

chat online
zalo