Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CB, Tủ âm tường

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 4 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 4 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

Giá bán: 244.000VNĐ

Giá cũ: 407.000VNĐ

TỦ ĐIỆN NHỰA 4 ĐƯỜNG ( EASY9 )

TỦ ĐIỆN NHỰA 4 ĐƯỜNG ( EASY9 )

Giá bán: 112.000VNĐ

Giá cũ: 187.000VNĐ

RCBO - 20A ( 4.5kA )

RCBO - 20A ( 4.5kA )

Giá bán: 389.000VNĐ

Giá cũ: 649.000VNĐ

MCB 4P - 40A ( 4.5KA )

MCB 4P - 40A ( 4.5KA )

Giá bán: 356.000VNĐ

Giá cũ: 594.000VNĐ

MCB 3P - 20A (4.5KA)

MCB 3P - 20A (4.5KA)

Giá bán: 250.000VNĐ

Giá cũ: 418.000VNĐ

MCB 1P - 6A (4.5KA)

MCB 1P - 6A (4.5KA)

Giá bán: 50.000VNĐ

Giá cũ: 82.500VNĐ

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 6 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 6 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

Giá bán: 271.000VNĐ

Giá cũ: 451.000VNĐ

TỦ ĐIỆN NHỰA 8 ĐƯỜNG ( EASY9 )

TỦ ĐIỆN NHỰA 8 ĐƯỜNG ( EASY9 )

Giá bán: 198.000VNĐ

Giá cũ: 330.000VNĐ

RCBO - 25A ( 4.5kA )

RCBO - 25A ( 4.5kA )

Giá bán: 455.000VNĐ

Giá cũ: 759.000VNĐ

MCB 4P - 40A ( 6kA )

MCB 4P - 40A ( 6kA )

Giá bán: 924.000VNĐ

Giá cũ: 1.540.000VNĐ

MCB 3P - 20A ( 6KA )

MCB 3P - 20A ( 6KA )

Giá bán: 429.000VNĐ

Giá cũ: 715.000VNĐ

MCB 1P - 6A (6KA)

MCB 1P - 6A (6KA)

Giá bán: 95.000VNĐ

Giá cũ: 157.300VNĐ

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 8 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 8 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

Giá bán: 323.000VNĐ

Giá cũ: 539.000VNĐ

TỦ ĐIỆN NHỰA 12 ĐƯỜNG ( EASY9 )

TỦ ĐIỆN NHỰA 12 ĐƯỜNG ( EASY9 )

Giá bán: 271.000VNĐ

Giá cũ: 451.000VNĐ

RCBO - 32A ( 4.5kA )

RCBO - 32A ( 4.5kA )

Giá bán: 455.000VNĐ

Giá cũ: 759.000VNĐ

MCB 4P - 50A ( 4.5kA )

MCB 4P - 50A ( 4.5kA )

Giá bán: 535.000VNĐ

Giá cũ: 891.000VNĐ

MCB 3P - 25A (4.5KA)

MCB 3P - 25A (4.5KA)

Giá bán: 250.000VNĐ

Giá cũ: 418.000VNĐ

MCB 1P - 10A (4.5KA)

MCB 1P - 10A (4.5KA)

Giá bán: 50.000VNĐ

Giá cũ: 82.500VNĐ

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 12 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 12 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

Giá bán: 436.000VNĐ

Giá cũ: 726.000VNĐ

TỦ ĐIỆN NHỰA 4 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

TỦ ĐIỆN NHỰA 4 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

Giá bán: 251.000VNĐ

Giá cũ: 418.000VNĐ

RCBO - 40A ( 4.5kA )

RCBO - 40A ( 4.5kA )

Giá bán: 455.000VNĐ

Giá cũ: 759.000VNĐ

MCB 4P - 50A ( 6kA )

MCB 4P - 50A ( 6kA )

Giá bán: 924.000VNĐ

Giá cũ: 1.540.000VNĐ

MCB 3P - 25A ( 6KA )

MCB 3P - 25A ( 6KA )

Giá bán: 429.000VNĐ

Giá cũ: 715.000VNĐ

MCB 1P - 10A ( 6kA )

MCB 1P - 10A ( 6kA )

Giá bán: 95.000VNĐ

Giá cũ: 157.300VNĐ

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 18 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 18 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

Giá bán: 706.000VNĐ

Giá cũ: 1.177.000VNĐ

TỦ ĐIỆN NHỰA 6 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

TỦ ĐIỆN NHỰA 6 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

Giá bán: 277.000VNĐ

Giá cũ: 462.000VNĐ

RCBO - 20A ( 6kA )

RCBO - 20A ( 6kA )

Giá bán: 1.214.000VNĐ

Giá cũ: 2.024.000VNĐ

MCB 4P - 63A ( 4.5kA )

MCB 4P - 63A ( 4.5kA )

Giá bán: 535.000VNĐ

Giá cũ: 891.000VNĐ

MCB 3P - 32A (4.5KA)

MCB 3P - 32A (4.5KA)

Giá bán: 250.000VNĐ

Giá cũ: 418.000VNĐ

MCB 1P - 16A (4.5KA)

MCB 1P - 16A (4.5KA)

Giá bán: 50.000VNĐ

Giá cũ: 82.500VNĐ

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 24 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 24 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

Giá bán: 799.000VNĐ

Giá cũ: 1.331.000VNĐ

TỦ ĐIỆN NHỰA 8 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

TỦ ĐIỆN NHỰA 8 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

Giá bán: 323.000VNĐ

Giá cũ: 539.000VNĐ

RCBO - 25A ( 6kA )

RCBO - 25A ( 6kA )

Giá bán: 1.333.000VNĐ

Giá cũ: 2.222.000VNĐ

MCB 4P - 63A ( 6kA )

MCB 4P - 63A ( 6kA )

Giá bán: 924.000VNĐ

Giá cũ: 1.540.000VNĐ

MCB 3P - 32A ( 6KA )

MCB 3P - 32A ( 6KA )

Giá bán: 429.000VNĐ

Giá cũ: 715.000VNĐ

MCB 1P - 16A ( 6kA )

MCB 1P - 16A ( 6kA )

Giá bán: 95.000VNĐ

Giá cũ: 157.300VNĐ

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 36 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 36 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

Giá bán: 937.000VNĐ

Giá cũ: 1.562.000VNĐ

TỦ ĐIỆN NHỰA 12 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

TỦ ĐIỆN NHỰA 12 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

Giá bán: 462.000VNĐ

Giá cũ: 770.000VNĐ

RCBO - 32A ( 6kA )

RCBO - 32A ( 6kA )

Giá bán: 1.333.000VNĐ

Giá cũ: 2.222.000VNĐ

MCB 3P - 40A (4.5KA)

MCB 3P - 40A (4.5KA)

Giá bán: 250.000VNĐ

Giá cũ: 418.000VNĐ

chat online
zalo