Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

THIẾT BỊ ĐIỆN : SCHNEIDER

MẶT 1 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

MẶT 1 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

Giá bán: 139.000VNĐ

Giá cũ: 231.000VNĐ

Ổ CẮM ÂM SÀN CHO S-FLEXI CÓ ĐẾ ÂM, MÀU NHŨ BẠC

Ổ CẮM ÂM SÀN CHO S-FLEXI CÓ ĐẾ ÂM, MÀU NHŨ BẠC

Giá bán: 792.000VNĐ

Giá cũ: 1.320.000VNĐ

MẶT 1 LỖ SIZE S

MẶT 1 LỖ SIZE S

Giá bán: 10.000VNĐ

Giá cũ: 16.500VNĐ

MẶT 1 LỖ

MẶT 1 LỖ

Giá bán: 32.000VNĐ

Giá cũ: 52.800VNĐ

MẶT 1 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

MẶT 1 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

Giá bán: 37.000VNĐ

Giá cũ: 61.600VNĐ

MẶT 1 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

MẶT 1 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

Giá bán: 125.000VNĐ

Giá cũ: 209.000VNĐ

MẶT 1 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

MẶT 1 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

Giá bán: 99.000VNĐ

Giá cũ: 165.000VNĐ

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 4 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 4 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

Giá bán: 244.000VNĐ

Giá cũ: 407.000VNĐ

TỦ ĐIỆN NHỰA 4 ĐƯỜNG ( EASY9 )

TỦ ĐIỆN NHỰA 4 ĐƯỜNG ( EASY9 )

Giá bán: 112.000VNĐ

Giá cũ: 187.000VNĐ

RCBO - 20A ( 4.5kA )

RCBO - 20A ( 4.5kA )

Giá bán: 389.000VNĐ

Giá cũ: 649.000VNĐ

MCB 4P - 40A ( 4.5KA )

MCB 4P - 40A ( 4.5KA )

Giá bán: 356.000VNĐ

Giá cũ: 594.000VNĐ

MCB 3P - 20A (4.5KA)

MCB 3P - 20A (4.5KA)

Giá bán: 250.000VNĐ

Giá cũ: 418.000VNĐ

MCB 1P - 6A (4.5KA)

MCB 1P - 6A (4.5KA)

Giá bán: 50.000VNĐ

Giá cũ: 82.500VNĐ

Mặt cho 1 thiết bị size S

Mặt cho 1 thiết bị size S

Giá bán: 11.000VNĐ

Giá cũ: 17.600VNĐ

Mặt cho 1 thiết bị  size S

Mặt cho 1 thiết bị size S

Giá bán: 23.000VNĐ

Giá cũ: 37.400VNĐ

MẶT 2 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

MẶT 2 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

Giá bán: 205.000VNĐ

Giá cũ: 341.000VNĐ

Ổ CẮM ÂM SÀN CHO S-FLEXI CÓ ĐẾ ÂM, MÀU NHŨ VÀNG

Ổ CẮM ÂM SÀN CHO S-FLEXI CÓ ĐẾ ÂM, MÀU NHŨ VÀNG

Giá bán: 997.000VNĐ

Giá cũ: 1.661.000VNĐ

MẶT 2 LỖ SIZE S

MẶT 2 LỖ SIZE S

Giá bán: 10.000VNĐ

Giá cũ: 16.500VNĐ

MẶT 2 LỖ

MẶT 2 LỖ

Giá bán: 32.000VNĐ

Giá cũ: 52.800VNĐ

MẶT 2 LỖ

MẶT 2 LỖ

Giá bán: 23.000VNĐ

Giá cũ: 37.400VNĐ

MẶT 2 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

MẶT 2 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

Giá bán: 53.000VNĐ

Giá cũ: 88.000VNĐ

MẶT 2 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

MẶT 2 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

Giá bán: 185.000VNĐ

Giá cũ: 308.000VNĐ

MẶT 2 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

MẶT 2 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

Giá bán: 145.000VNĐ

Giá cũ: 242.000VNĐ

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 6 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 6 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

Giá bán: 271.000VNĐ

Giá cũ: 451.000VNĐ

TỦ ĐIỆN NHỰA 8 ĐƯỜNG ( EASY9 )

TỦ ĐIỆN NHỰA 8 ĐƯỜNG ( EASY9 )

Giá bán: 198.000VNĐ

Giá cũ: 330.000VNĐ

RCBO - 25A ( 4.5kA )

RCBO - 25A ( 4.5kA )

Giá bán: 455.000VNĐ

Giá cũ: 759.000VNĐ

MCB 4P - 40A ( 6kA )

MCB 4P - 40A ( 6kA )

Giá bán: 924.000VNĐ

Giá cũ: 1.540.000VNĐ

MCB 3P - 20A ( 6KA )

MCB 3P - 20A ( 6KA )

Giá bán: 429.000VNĐ

Giá cũ: 715.000VNĐ

MCB 1P - 6A (6KA)

MCB 1P - 6A (6KA)

Giá bán: 95.000VNĐ

Giá cũ: 157.300VNĐ

Mặt cho 2 thiết bị size S

Mặt cho 2 thiết bị size S

Giá bán: 11.000VNĐ

Giá cũ: 17.600VNĐ

MẶT 3 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

MẶT 3 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

Giá bán: 284.000VNĐ

Giá cũ: 473.000VNĐ

Ổ CẮM ÂM SÀN CHO CONCEPT CÓ ĐẾ ÂM, MÀU NHŨ BẠC

Ổ CẮM ÂM SÀN CHO CONCEPT CÓ ĐẾ ÂM, MÀU NHŨ BẠC

Giá bán: 792.000VNĐ

Giá cũ: 1.320.000VNĐ

MẶT 3 LỖ SIZE S

MẶT 3 LỖ SIZE S

Giá bán: 10.000VNĐ

Giá cũ: 16.500VNĐ

MẶT 3 LỖ

MẶT 3 LỖ

Giá bán: 32.000VNĐ

Giá cũ: 52.800VNĐ

MẶT 3 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

MẶT 3 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

Giá bán: 70.000VNĐ

Giá cũ: 116.600VNĐ

MẶT 3 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

MẶT 3 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

Giá bán: 251.000VNĐ

Giá cũ: 418.000VNĐ

MẶT 3 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

MẶT 3 CÔNG TẮC 1 CHIỀU

Giá bán: 198.000VNĐ

Giá cũ: 330.000VNĐ

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 8 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

TỦ ĐIỆN NHỰA NỔI 8 ĐƯỜNG ( MINI PRAGMA )

Giá bán: 323.000VNĐ

Giá cũ: 539.000VNĐ

TỦ ĐIỆN NHỰA 12 ĐƯỜNG ( EASY9 )

TỦ ĐIỆN NHỰA 12 ĐƯỜNG ( EASY9 )

Giá bán: 271.000VNĐ

Giá cũ: 451.000VNĐ

RCBO - 32A ( 4.5kA )

RCBO - 32A ( 4.5kA )

Giá bán: 455.000VNĐ

Giá cũ: 759.000VNĐ

chat online
zalo