Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

Máy bơm tăng áp

Máy bơm tăng áp 125W

Máy bơm tăng áp 125W

Giá bán: 1.350.000VNĐ

Giá cũ: 2.110.000VNĐ

Máy bơm tăng áp 200W

Máy bơm tăng áp 200W

Giá bán: 1.570.000VNĐ

Giá cũ: 2.450.000VNĐ

Máy bơm tăng áp 125W ( vuông )

Máy bơm tăng áp 125W ( vuông )

Giá bán: 2.540.000VNĐ

Giá cũ: 1.625.000VNĐ

Máy bơm tăng áp 125W ( tròn )

Máy bơm tăng áp 125W ( tròn )

Giá bán: 2.330.000VNĐ

Giá cũ: 3.640.000VNĐ

Máy bơm tăng áp mạch điện tử 125W

Máy bơm tăng áp mạch điện tử 125W

Giá bán: 1.805.000VNĐ

Giá cũ: 2.820.000VNĐ

chat online
zalo