Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

MÁY BƠM PANA

Máy bơm đẩy cao 125W

Máy bơm đẩy cao 125W

Giá bán: 940.000VNĐ

Giá cũ: 1.470.000VNĐ

Máy bơm tăng áp 125W

Máy bơm tăng áp 125W

Giá bán: 1.350.000VNĐ

Giá cũ: 2.110.000VNĐ

Máy bơm đẩy cao 200W

Máy bơm đẩy cao 200W

Giá bán: 1.200.000VNĐ

Giá cũ: 1.870.000VNĐ

Máy bơm tăng áp 200W

Máy bơm tăng áp 200W

Giá bán: 1.570.000VNĐ

Giá cũ: 2.450.000VNĐ

Máy bơm đẩy cao 250W

Máy bơm đẩy cao 250W

Giá bán: 1.900.000VNĐ

Giá cũ: 2.970.000VNĐ

Máy bơm tăng áp 125W ( vuông )

Máy bơm tăng áp 125W ( vuông )

Giá bán: 2.540.000VNĐ

Giá cũ: 1.625.000VNĐ

Máy bơm đẩy cao 350w

Máy bơm đẩy cao 350w

Giá bán: 4.400.000VNĐ

Giá cũ: 2.816.000VNĐ

Máy bơm tăng áp 125W ( tròn )

Máy bơm tăng áp 125W ( tròn )

Giá bán: 2.330.000VNĐ

Giá cũ: 3.640.000VNĐ

Máy bơm tăng áp mạch điện tử 125W

Máy bơm tăng áp mạch điện tử 125W

Giá bán: 1.805.000VNĐ

Giá cũ: 2.820.000VNĐ

Máy bơm công suất lớn : 750W

Máy bơm công suất lớn : 750W

Giá bán: 3.386.000VNĐ

Giá cũ: 5.290.000VNĐ

Máy bơm công suất lớn : 1110W

Máy bơm công suất lớn : 1110W

Giá bán: 4.544.000VNĐ

Giá cũ: 7.100.000VNĐ

Máy bơm công suất lớn : 1480W

Máy bơm công suất lớn : 1480W

Giá bán: 5.260.000VNĐ

Giá cũ: 8.220.000VNĐ

chat online
zalo