Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

MÁY BƠM NANOCO

Máy bơm đầu JET 750W

Máy bơm đầu JET 750W

Giá bán: 1.265.000VNĐ

Giá cũ: 1.730.000VNĐ

Máy bơm ly tâm 750W

Máy bơm ly tâm 750W

Giá bán: 1.335.000VNĐ

Giá cũ: 1.780.000VNĐ

Máy bơm lưu lượng 750W

Máy bơm lưu lượng 750W

Giá bán: 1.260.000VNĐ

Giá cũ: 1.680.000VNĐ

Máy bơm lưu lượng 1100W

Máy bơm lưu lượng 1100W

Giá bán: 1.860.000VNĐ

Giá cũ: 2.480.000VNĐ

Máy bơm lưu lượng 1500W

Máy bơm lưu lượng 1500W

Giá bán: 1.950.000VNĐ

Giá cũ: 2.600.000VNĐ

Máy bơm nước nóng tăng áp điện tử 128W

Máy bơm nước nóng tăng áp điện tử 128W

Giá bán: 1.180.000VNĐ

Giá cũ: 1.840.000VNĐ

Máy bơm nước nóng tăng áp điện tử 200W

Máy bơm nước nóng tăng áp điện tử 200W

Giá bán: 1.320.000VNĐ

Giá cũ: 2.060.000VNĐ

Máy bơm nước nóng tăng áp điện tử 300W

Máy bơm nước nóng tăng áp điện tử 300W

Giá bán: 1.370.000VNĐ

Giá cũ: 2.140.000VNĐ

Máy bơm nước nóng tăng áp điện tử 400W

Máy bơm nước nóng tăng áp điện tử 400W

Giá bán: 1.440.000VNĐ

Giá cũ: 2.240.000VNĐ

chat online
zalo