Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TẮC - Ổ CẮM : WIDE

Mặt 1 thiết bị

Mặt 1 thiết bị

Giá: 17.000VNĐ

Mặt 2 thiết bị

Mặt 2 thiết bị

Giá: 17.000VNĐ

Mặt 3 thiết bị

Mặt 3 thiết bị

Giá: 17.000VNĐ

Mặt 4 thiết bị

Mặt 4 thiết bị

Giá: 32.000VNĐ

Mặt 6 thiết bị

Mặt 6 thiết bị

Giá: 32.000VNĐ

Mặt bít

Mặt bít

Giá: 17.000VNĐ

Mặt 2P MCB

Mặt 2P MCB

Giá: 17.000VNĐ

Công tắc 1 chiều

Công tắc 1 chiều

Giá: 19.000VNĐ

Công tắc 2 chiều

Công tắc 2 chiều

Giá: 41.000VNĐ

Ổ cắm đơn có màn che

Ổ cắm đơn có màn che

Giá: 37.000VNĐ

Ổ cắm đơn 3 chấu

Ổ cắm đơn 3 chấu

Giá: 64.000VNĐ

Ổ cắm đôi 3 chấu

Ổ cắm đôi 3 chấu

Giá: 93.000VNĐ

Ổ cắm ăng ten

Ổ cắm ăng ten

Giá: 81.000VNĐ

Ổ cắm mạng Cat5e

Ổ cắm mạng Cat5e

Giá: 176.000VNĐ

Ổ cắm mạng Cat6e

Ổ cắm mạng Cat6e

Giá: 210.000VNĐ

Mặt 1 có nắp che

Mặt 1 có nắp che

Giá: 228.000VNĐ

Mặt 2 có năp che

Mặt 2 có năp che

Giá: 228.000VNĐ

Mặt 3 có năp che

Mặt 3 có năp che

Giá: 228.000VNĐ

Mặt có nắp che mưa

Mặt có nắp che mưa

Giá: 219.000VNĐ

chat online
zalo