Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CB, Tủ âm tường PANA

TỦ 2 - 4 ĐƯỜNG

TỦ 2 - 4 ĐƯỜNG

Giá: 115.000VNĐ

CB CÓC 10A

CB CÓC 10A

Giá: 82.500VNĐ

RCBO - 20A

RCBO - 20A

Giá: 587.000VNĐ

MCCB 4P-20A

MCCB 4P-20A

Giá: 618.000VNĐ

MCB 3 pha 20A

MCB 3 pha 20A

Giá: 438.000VNĐ

MCB 1 pha 6A

MCB 1 pha 6A

Giá: 86.000VNĐ

TỦ 4 - 8 ĐƯỜNG

TỦ 4 - 8 ĐƯỜNG

Giá: 176.000VNĐ

CB CÓC 15A

CB CÓC 15A

Giá: 82.500VNĐ

RCBO - 25A

RCBO - 25A

Giá: 628.000VNĐ

MCCB 4P-25A

MCCB 4P-25A

Giá: 618.000VNĐ

MCCB 3P-25A

MCCB 3P-25A

Giá: 438.000VNĐ

MCB 1 pha 10A

MCB 1 pha 10A

Giá: 86.000VNĐ

TỦ 5 - 10 ĐƯỜNG

TỦ 5 - 10 ĐƯỜNG

Giá: 270.000VNĐ

CB CÓC 20A

CB CÓC 20A

Giá: 82.500VNĐ

RCBO - 32A

RCBO - 32A

Giá: 628.000VNĐ

MCCB 4P-32A

MCCB 4P-32A

Giá: 618.000VNĐ

MCB 3P - 32A

MCB 3P - 32A

Giá: 438.000VNĐ

MCB 1 pha 16A

MCB 1 pha 16A

Giá: 86.000VNĐ

TỦ 10 - 14 ĐƯỜNG

TỦ 10 - 14 ĐƯỜNG

Giá: 330.000VNĐ

CB CÓC 30A

CB CÓC 30A

Giá: 82.500VNĐ

RCBO - 40A

RCBO - 40A

Giá: 628.000VNĐ

MCCB 4P-40A

MCCB 4P-40A

Giá: 618.000VNĐ

MCB 3P - 40A

MCB 3P - 40A

Giá: 438.000VNĐ

MCB 1 pha 20A

MCB 1 pha 20A

Giá: 86.000VNĐ

TỦ 12 - 20 ĐƯỜNG

TỦ 12 - 20 ĐƯỜNG

Giá: 550.000VNĐ

CB CÓC 40A

CB CÓC 40A

Giá: 82.500VNĐ

RCBO - 50A

RCBO - 50A

Giá: 891.000VNĐ

MCCB 4P-50A

MCCB 4P-50A

Giá: 922.000VNĐ

MCCB 3P-50A

MCCB 3P-50A

Giá: 654.000VNĐ

MCB 1 pha 25A

MCB 1 pha 25A

Giá: 86.000VNĐ

TỦ 18 - 26 ĐƯỜNG

TỦ 18 - 26 ĐƯỜNG

Giá: 790.000VNĐ

RCBO - 63A

RCBO - 63A

Giá: 891.000VNĐ

MCCB 4P-63A

MCCB 4P-63A

Giá: 922.000VNĐ

MCCB 3P-63A

MCCB 3P-63A

Giá: 654.000VNĐ

MCB 1 pha 32A

MCB 1 pha 32A

Giá: 86.000VNĐ

TỦ 20 - 28 ĐƯỜNG

TỦ 20 - 28 ĐƯỜNG

Giá: 895.000VNĐ

MCCB 4P-80A

MCCB 4P-80A

Giá: 3.000.000VNĐ

MCCB 3P-80A

MCCB 3P-80A

Giá: 1.940.000VNĐ

MCB 1 pha 40A

MCB 1 pha 40A

Giá: 86.000VNĐ

MCCB 4P-100A

MCCB 4P-100A

Giá: 3.200.000VNĐ

chat online
zalo