Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

THIẾT BỊ ĐIỆN : PANASONIC

Máy bơm đầu JET 750W

Máy bơm đầu JET 750W

Giá bán: 1.265.000VNĐ

Giá cũ: 1.730.000VNĐ

TỦ 2 - 4 ĐƯỜNG

TỦ 2 - 4 ĐƯỜNG

Giá: 115.000VNĐ

CB CÓC 10A

CB CÓC 10A

Giá: 82.500VNĐ

RCBO - 20A

RCBO - 20A

Giá: 587.000VNĐ

MCCB 4P-20A

MCCB 4P-20A

Giá: 618.000VNĐ

Máy bơm đẩy cao 125W

Máy bơm đẩy cao 125W

Giá bán: 940.000VNĐ

Giá cũ: 1.470.000VNĐ

Máy bơm tăng áp 125W

Máy bơm tăng áp 125W

Giá bán: 1.350.000VNĐ

Giá cũ: 2.110.000VNĐ

MCB 3 pha 20A

MCB 3 pha 20A

Giá: 438.000VNĐ

MCB 1 pha 6A

MCB 1 pha 6A

Giá: 86.000VNĐ

Mặt 1 thiết bị

Mặt 1 thiết bị

Giá: 15.500VNĐ

Nút nhấn chuông

Nút nhấn chuông

Giá: 107.000VNĐ

Mặt 1 thiết bị

Mặt 1 thiết bị

Giá: 17.000VNĐ

Máy bơm ly tâm 750W

Máy bơm ly tâm 750W

Giá bán: 1.335.000VNĐ

Giá cũ: 1.780.000VNĐ

TỦ 4 - 8 ĐƯỜNG

TỦ 4 - 8 ĐƯỜNG

Giá: 176.000VNĐ

CB CÓC 15A

CB CÓC 15A

Giá: 82.500VNĐ

RCBO - 25A

RCBO - 25A

Giá: 628.000VNĐ

MCCB 4P-25A

MCCB 4P-25A

Giá: 618.000VNĐ

MCCB 3P-25A

MCCB 3P-25A

Giá: 438.000VNĐ

Máy bơm đẩy cao 200W

Máy bơm đẩy cao 200W

Giá bán: 1.200.000VNĐ

Giá cũ: 1.870.000VNĐ

Máy bơm tăng áp 200W

Máy bơm tăng áp 200W

Giá bán: 1.570.000VNĐ

Giá cũ: 2.450.000VNĐ

MCB 1 pha 10A

MCB 1 pha 10A

Giá: 86.000VNĐ

Mặt 2 thiết bị

Mặt 2 thiết bị

Giá: 15.500VNĐ

Chuông điện

Chuông điện

Giá: 184.000VNĐ

Mặt 2 thiết bị

Mặt 2 thiết bị

Giá: 17.000VNĐ

Máy bơm lưu lượng 750W

Máy bơm lưu lượng 750W

Giá bán: 1.260.000VNĐ

Giá cũ: 1.680.000VNĐ

TỦ 5 - 10 ĐƯỜNG

TỦ 5 - 10 ĐƯỜNG

Giá: 270.000VNĐ

CB CÓC 20A

CB CÓC 20A

Giá: 82.500VNĐ

RCBO - 32A

RCBO - 32A

Giá: 628.000VNĐ

MCCB 4P-32A

MCCB 4P-32A

Giá: 618.000VNĐ

MCB 3P - 32A

MCB 3P - 32A

Giá: 438.000VNĐ

Máy bơm đẩy cao 250W

Máy bơm đẩy cao 250W

Giá bán: 1.900.000VNĐ

Giá cũ: 2.970.000VNĐ

Máy bơm tăng áp 125W ( vuông )

Máy bơm tăng áp 125W ( vuông )

Giá bán: 2.540.000VNĐ

Giá cũ: 1.625.000VNĐ

MCB 1 pha 16A

MCB 1 pha 16A

Giá: 86.000VNĐ

Mặt 3 thiết bị

Mặt 3 thiết bị

Giá: 15.500VNĐ

Mặt 3 thiết bị

Mặt 3 thiết bị

Giá: 17.000VNĐ

Máy bơm lưu lượng 1100W

Máy bơm lưu lượng 1100W

Giá bán: 1.860.000VNĐ

Giá cũ: 2.480.000VNĐ

TỦ 10 - 14 ĐƯỜNG

TỦ 10 - 14 ĐƯỜNG

Giá: 330.000VNĐ

CB CÓC 30A

CB CÓC 30A

Giá: 82.500VNĐ

RCBO - 40A

RCBO - 40A

Giá: 628.000VNĐ

MCCB 4P-40A

MCCB 4P-40A

Giá: 618.000VNĐ

chat online
zalo