Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TẮC - Ổ CẮM : A20

Mặt 1 lỗ

Mặt 1 lỗ

Giá: 12.400VNĐ

Mặt 2 lỗ

Mặt 2 lỗ

Giá: 12.400VNĐ

Mặt 3 lỗ

Mặt 3 lỗ

Giá: 12.400VNĐ

Mặt 4 lỗ

Mặt 4 lỗ

Giá: 16.000VNĐ

Mặt 5 lỗ

Mặt 5 lỗ

Giá: 16.000VNĐ

Mặt 6 lỗ

Mặt 6 lỗ

Giá: 16.000VNĐ

Mặt CB cóc

Mặt CB cóc

Giá: 13.700VNĐ

Mặt 1 MCB

Mặt 1 MCB

Giá: 12.400VNĐ

Mặt CB 2 Pha

Mặt CB 2 Pha

Giá: 12.400VNĐ

Mặt bít

Mặt bít

Giá: 12.400VNĐ

Mặt 2 ổ cắm 2 chấu

Mặt 2 ổ cắm 2 chấu

Giá: 43.100VNĐ

Mặt 3 ổ cắm 2 chấu

Mặt 3 ổ cắm 2 chấu

Giá: 52.000VNĐ

Mặt 2 ổ cắm 3 chấu

Mặt 2 ổ cắm 3 chấu

Giá: 54.000VNĐ

Mặt ổ đôi đa năng

Mặt ổ đôi đa năng

Giá: 54.000VNĐ

Mặt ổ cắm đa năng

Mặt ổ cắm đa năng

Giá: 49.000VNĐ

Mặt 1 lổ 2 ổ cắm

Mặt 1 lổ 2 ổ cắm

Giá: 42.000VNĐ

Mặt 2 lỗ 2 ổ cắm

Mặt 2 lỗ 2 ổ cắm

Giá: 42.000VNĐ

Công tắc 1 chiều

Công tắc 1 chiều

Giá: 10.200VNĐ

Công tắc 2 chiều

Công tắc 2 chiều

Giá: 17.800VNĐ

Ổ cắm mạng 8 dây

Ổ cắm mạng 8 dây

Giá: 62.200VNĐ

Ổ cắm Tivi

Ổ cắm Tivi

Giá: 39.000VNĐ

Nút nhấn chuông

Nút nhấn chuông

Giá: 22.500VNĐ

Chì khóa dùng cho A20KT

Chì khóa dùng cho A20KT

Giá: 38.000VNĐ

Ổ cắm sạc USB

Ổ cắm sạc USB

Giá: 97.000VNĐ

chat online
zalo