Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CB, TỦ ÂM TƯỜNG MPE

MẶT 1 CÔNG TẮC

MẶT 1 CÔNG TẮC

Giá bán: 467.000VNĐ

Giá cũ: 849.000VNĐ

MCCB 4P-20A

MCCB 4P-20A

Giá: 267.000VNĐ

Tủ điện 2 - 4 đường

Tủ điện 2 - 4 đường

Giá: 141.000VNĐ

MCB 4P 25A

MCB 4P 25A

Giá: 267.000VNĐ

Tủ điện 5 - 6 đường

Tủ điện 5 - 6 đường

Giá: 187.000VNĐ

MCB 1P 10A

MCB 1P 10A

Giá: 57.000VNĐ

MCB 1P 32A

MCB 1P 32A

Giá: 267.000VNĐ

Tủ điện 7 - 12 đường

Tủ điện 7 - 12 đường

Giá: 300.000VNĐ

MCB 1P 16A

MCB 1P 16A

Giá: 57.000VNĐ

MCB 4P 40A

MCB 4P 40A

Giá: 267.000VNĐ

Tủ điện 11 - 14 đường

Tủ điện 11 - 14 đường

Giá: 390.000VNĐ

MCB 1P 20A

MCB 1P 20A

Giá: 57.000VNĐ

MCB 4P - 50A

MCB 4P - 50A

Giá: 441.000VNĐ

Tủ điện 15 - 20 đường

Tủ điện 15 - 20 đường

Giá: 589.000VNĐ

MCB 1P 25A

MCB 1P 25A

Giá: 57.000VNĐ

Tủ điện 21 - 24 đường

Tủ điện 21 - 24 đường

Giá: 840.000VNĐ

MCB 4P 63A

MCB 4P 63A

Giá: 441.000VNĐ

MCB 1P 32A

MCB 1P 32A

Giá: 57.000VNĐ

Tủ điện 25 - 32 đường

Tủ điện 25 - 32 đường

Giá: 1.032.000VNĐ

MCB 1P 40A

MCB 1P 40A

Giá: 57.000VNĐ

Tủ điện 33 - 40 đường

Tủ điện 33 - 40 đường

Giá: 1.191.000VNĐ

MCB 1P 50A

MCB 1P 50A

Giá: 77.500VNĐ

MCB 1P 63A

MCB 1P 63A

Giá: 77.500VNĐ

MCB 2P 10A

MCB 2P 10A

Giá: 114.000VNĐ

MCB 2P 16A

MCB 2P 16A

Giá: 114.000VNĐ

MCB 2P 20A

MCB 2P 20A

Giá: 114.000VNĐ

MCB 2P 25A

MCB 2P 25A

Giá: 114.000VNĐ

MCB 2P 32A

MCB 2P 32A

Giá: 114.000VNĐ

MCB 2P 40A

MCB 2P 40A

Giá: 114.000VNĐ

MCB 2P 50A

MCB 2P 50A

Giá: 157.000VNĐ

MCB 2P 63A

MCB 2P 63A

Giá: 157.000VNĐ

MCB 2P - 80A (10KA)

MCB 2P - 80A (10KA)

Giá: 370.000VNĐ

MCB 3P 20A

MCB 3P 20A

Giá: 171.000VNĐ

MCB 2P - 100A (10KA)

MCB 2P - 100A (10KA)

Giá: 380.000VNĐ

MCB 3P 25A

MCB 3P 25A

Giá: 171.000VNĐ

MCB 3P 32A

MCB 3P 32A

Giá: 171.000VNĐ

MCB 3P 40A

MCB 3P 40A

Giá: 171.000VNĐ

MCB 3P 50A

MCB 3P 50A

Giá: 239.000VNĐ

MCB 3P 63A

MCB 3P 63A

Giá: 239.000VNĐ

MCB 3P - 80A (10KA)

MCB 3P - 80A (10KA)

Giá: 560.000VNĐ

chat online
zalo