Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

THIẾT BỊ ĐIỆN : MPE

MẶT 1 CÔNG TẮC

MẶT 1 CÔNG TẮC

Giá bán: 467.000VNĐ

Giá cũ: 849.000VNĐ

MCCB 4P-20A

MCCB 4P-20A

Giá: 267.000VNĐ

Tủ điện 2 - 4 đường

Tủ điện 2 - 4 đường

Giá: 141.000VNĐ

Mặt 1 lỗ

Mặt 1 lỗ

Giá: 13.300VNĐ

Mặt 1 lỗ

Mặt 1 lỗ

Giá: 12.400VNĐ

MẶT 2 CÔNG TẮC

MẶT 2 CÔNG TẮC

Giá bán: 504.000VNĐ

Giá cũ: 916.000VNĐ

MCB 4P 25A

MCB 4P 25A

Giá: 267.000VNĐ

Tủ điện 5 - 6 đường

Tủ điện 5 - 6 đường

Giá: 187.000VNĐ

MCB 1P 10A

MCB 1P 10A

Giá: 57.000VNĐ

Mặt 2 lỗ

Mặt 2 lỗ

Giá: 13.300VNĐ

Mặt 2 lỗ

Mặt 2 lỗ

Giá: 12.400VNĐ

MẶT 3 CÔNG TẮC

MẶT 3 CÔNG TẮC

Giá bán: 543.000VNĐ

Giá cũ: 987.000VNĐ

MCB 1P 32A

MCB 1P 32A

Giá: 267.000VNĐ

Tủ điện 7 - 12 đường

Tủ điện 7 - 12 đường

Giá: 300.000VNĐ

MCB 1P 16A

MCB 1P 16A

Giá: 57.000VNĐ

Mặt 3 lỗ

Mặt 3 lỗ

Giá: 13.300VNĐ

Mặt 3 lỗ

Mặt 3 lỗ

Giá: 12.400VNĐ

MẶT 4 CÔNG TẮC

MẶT 4 CÔNG TẮC

Giá bán: 710.000VNĐ

Giá cũ: 1.291.000VNĐ

MCB 4P 40A

MCB 4P 40A

Giá: 267.000VNĐ

Tủ điện 11 - 14 đường

Tủ điện 11 - 14 đường

Giá: 390.000VNĐ

MCB 1P 20A

MCB 1P 20A

Giá: 57.000VNĐ

Mặt 6 lỗ

Mặt 6 lỗ

Giá: 24.000VNĐ

Mặt 4 lỗ

Mặt 4 lỗ

Giá: 16.000VNĐ

CÔN TẮC RÈM CỬA

CÔN TẮC RÈM CỬA

Giá bán: 570.000VNĐ

Giá cũ: 1.035.000VNĐ

MCB 4P - 50A

MCB 4P - 50A

Giá: 441.000VNĐ

Tủ điện 15 - 20 đường

Tủ điện 15 - 20 đường

Giá: 589.000VNĐ

MCB 1P 25A

MCB 1P 25A

Giá: 57.000VNĐ

Mặt dùng cho CB cóc

Mặt dùng cho CB cóc

Giá: 15.200VNĐ

Mặt 5 lỗ

Mặt 5 lỗ

Giá: 16.000VNĐ

DIMMER ĐÈN

DIMMER ĐÈN

Giá bán: 689.000VNĐ

Giá cũ: 1.252.000VNĐ

Tủ điện 21 - 24 đường

Tủ điện 21 - 24 đường

Giá: 840.000VNĐ

MCB 4P 63A

MCB 4P 63A

Giá: 441.000VNĐ

MCB 1P 32A

MCB 1P 32A

Giá: 57.000VNĐ

Mặt dùng cho 1 MCB

Mặt dùng cho 1 MCB

Giá: 15.200VNĐ

Mặt 6 lỗ

Mặt 6 lỗ

Giá: 16.000VNĐ

Ổ CẮM ĐÔI 3 CHẤU

Ổ CẮM ĐÔI 3 CHẤU

Giá bán: 651.000VNĐ

Giá cũ: 1.183.000VNĐ

Tủ điện 25 - 32 đường

Tủ điện 25 - 32 đường

Giá: 1.032.000VNĐ

MCB 1P 40A

MCB 1P 40A

Giá: 57.000VNĐ

Mặt dùng cho 2 MCB

Mặt dùng cho 2 MCB

Giá: 15.200VNĐ

Mặt CB cóc

Mặt CB cóc

Giá: 13.700VNĐ

chat online
zalo