Hotline:
02838262663

S18/X : Mặt 5 lỗ

S18/X : Mặt 5 lỗ

S18/X : Mặt 5 lỗ

S18/X : Mặt 5 lỗ

S18/X : Mặt 5 lỗ
S18/X : Mặt 5 lỗ

Sản phẩm

  • S18/X : Mặt 5 lỗ

  • Giá : 16.000 VNĐ
  • Mã sản phẩm :
  • Lượt xem : 15

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan

CB 2 pha : 50A - 63A

CB 2 pha : 50A - 63A

Giá: 172.000VNĐ

Tù điện 26 đường

Tù điện 26 đường

Giá: 862.000VNĐ

CB 4 pha : 06A - 40A

CB 4 pha : 06A - 40A

Giá: 280.000VNĐ

Mặt CB 1 MCB

Mặt CB 1 MCB

Giá: 12.000VNĐ

chat online