Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

QUẠT

Quạt hút âm trần HIMPEL HIMPEL C2-100LF

Quạt hút âm trần HIMPEL HIMPEL C2-100LF

Giá bán: 1.560.000VNĐ

Giá cũ: 2.400.000VNĐ

Quạt hút tường H100

Quạt hút tường H100

Giá: 160.000VNĐ

Quạt bàn B4

Quạt bàn B4

Giá: 250.000VNĐ

Quạt trần F-56MZG

Quạt trần F-56MZG

Giá: 3.110.000VNĐ

Quạt hút tường H150

Quạt hút tường H150

Giá: 210.000VNĐ

Quạt bàn B3

Quạt bàn B3

Giá: 215.000VNĐ

Quạt trần F-56XPG

Quạt trần F-56XPG

Giá: 3.450.000VNĐ

Quạt hút tường H200

Quạt hút tường H200

Giá: 230.000VNĐ

Quạt bàn B3

Quạt bàn B3

Giá: 225.000VNĐ

Quạt trần F-56MPG-GO

Quạt trần F-56MPG-GO

Giá: 3.110.000VNĐ

Quạt hút tường H250

Quạt hút tường H250

Giá: 240.000VNĐ

Quạt bàn B4 Xi

Quạt bàn B4 Xi

Giá: 270.000VNĐ

Quạt trần F-60TDN

Quạt trần F-60TDN

Giá: 6.650.000VNĐ

Quạt hút âm trần HT100

Quạt hút âm trần HT100

Giá: 200.000VNĐ

Quạt lửng B4

Quạt lửng B4

Giá: 265.000VNĐ

Quạt trần F-60WWK

Quạt trần F-60WWK

Giá: 6.650.000VNĐ

Quạt hút âm trần HT150

Quạt hút âm trần HT150

Giá: 220.000VNĐ

Quạt lửng B4

Quạt lửng B4

Giá: 280.000VNĐ

Quạt trần F-702BP

Quạt trần F-702BP

Giá: 16.600.000VNĐ

Quạt hút âm trần HT200

Quạt hút âm trần HT200

Giá: 230.000VNĐ

Quạt lửng B4 lồng sắt

Quạt lửng B4 lồng sắt

Giá: 330.000VNĐ

Quạt trần F-80ZBR

Quạt trần F-80ZBR

Giá: 18.200.000VNĐ

Quạt hút âm trần HT250

Quạt hút âm trần HT250

Giá: 240.000VNĐ

Quạt đứng có đèn

Quạt đứng có đèn

Giá: 423.000VNĐ

Quạt trần F-60TAN

Quạt trần F-60TAN

Giá: 8.990.000VNĐ

Quạt đứng

Quạt đứng

Giá: 470.000VNĐ

Quạt trần F-60XDN

Quạt trần F-60XDN

Giá: 7.690.000VNĐ

chat online
zalo