Hotline:
02838262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CB PANA

BBD1061VNV : MCB 1 pha 6A

BBD1061VNV : MCB 1 pha 6A

Giá: 80.000VNĐ

BBD1101VNV : MCB 1 pha 10A

BBD1101VNV : MCB 1 pha 10A

Giá: 80.000VNĐ

BBD1161VNV : MCB 1 pha 16A

BBD1161VNV : MCB 1 pha 16A

Giá: 80.000VNĐ

BBD1201VNV : MCB 1 pha 20A

BBD1201VNV : MCB 1 pha 20A

Giá: 80.000VNĐ

BBD1251VNV : MCB 1 pha 25A

BBD1251VNV : MCB 1 pha 25A

Giá: 80.000VNĐ

BBD1321VNV : MCB 1 pha 32A

BBD1321VNV : MCB 1 pha 32A

Giá: 80.000VNĐ

BBD1401VNV : MCB 1 pha 40A

BBD1401VNV : MCB 1 pha 40A

Giá: 80.000VNĐ

BBD1501VNV : MCB 1 pha 50A

BBD1501VNV : MCB 1 pha 50A

Giá: 190.000VNĐ

BBD1631VNV : MCB 1 pha 63A

BBD1631VNV : MCB 1 pha 63A

Giá: 190.000VNĐ

BBD108011C : MCB 1 pha 80A

BBD108011C : MCB 1 pha 80A

Giá: 690.000VNĐ

BBD110011C : MCB 1 pha 100A

BBD110011C : MCB 1 pha 100A

Giá: 760.000VNĐ

BBD2202CNV : MCB 2 pha 20A

BBD2202CNV : MCB 2 pha 20A

Giá: 233.000VNĐ

BBD2252CNV : MCB 2 pha 25A

BBD2252CNV : MCB 2 pha 25A

Giá: 233.000VNĐ

BBD2322CNV : MCB 2 pha 32A

BBD2322CNV : MCB 2 pha 32A

Giá: 233.000VNĐ

BBD2402CNV : MCB 2 pha 40A

BBD2402CNV : MCB 2 pha 40A

Giá: 233.000VNĐ

BBD2502CNV : MCB 2 pha 50A

BBD2502CNV : MCB 2 pha 50A

Giá: 385.000VNĐ

BBD2632CNV : MCB 2 pha 63A

BBD2632CNV : MCB 2 pha 63A

Giá: 385.000VNĐ

BBD208021C : MCB 2 pha 80A

BBD208021C : MCB 2 pha 80A

Giá: 1.370.000VNĐ

BBD210021C : MCB 2 pha 100A

BBD210021C : MCB 2 pha 100A

Giá: 1.500.000VNĐ

BBD3203CNV : MCB 3 pha 20A

BBD3203CNV : MCB 3 pha 20A

Giá: 412.000VNĐ

BBD3253CNV : MCB 3 pha 25A

BBD3253CNV : MCB 3 pha 25A

Giá: 412.000VNĐ

BBD3323CNV : MCB 3 pha 32A

BBD3323CNV : MCB 3 pha 32A

Giá: 421.000VNĐ

BBD3403CNV : MCB 3 pha 40A

BBD3403CNV : MCB 3 pha 40A

Giá: 412.000VNĐ

BBD3503CNV : MCB 3 pha 50A

BBD3503CNV : MCB 3 pha 50A

Giá: 616.000VNĐ

BBD3633CNV : MCB 3 pha 63A

BBD3633CNV : MCB 3 pha 63A

Giá: 616.000VNĐ

BBD308031C : MCB 3 pha 80A

BBD308031C : MCB 3 pha 80A

Giá: 1.820.000VNĐ

BBD0310031C : MCB 3 pha 100A

BBD0310031C : MCB 3 pha 100A

Giá: 1.920.000VNĐ

CB chống giật

CB chống giật

Giá: 550.000VNĐ

CB chống giật

CB chống giật

Giá: 590.000VNĐ

CB chống giật

CB chống giật

Giá: 840.000VNĐ

chat online