Hotline:
02838262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

PANASONIC

Máy bơm đẩy cao

Máy bơm đẩy cao

Giá: 1.470.000VNĐ

Máy bơm tăng áp

Máy bơm tăng áp

Giá: 2.110.000VNĐ

GP-350JA-SV5

GP-350JA-SV5

Giá: 4.420.000VNĐ

BBD1061VNV : MCB 1 pha 6A

BBD1061VNV : MCB 1 pha 6A

Giá: 80.000VNĐ

Máy bơm đẩy cao

Máy bơm đẩy cao

Giá: 1.870.000VNĐ

Máy bơm tăng áp

Máy bơm tăng áp

Giá: 2.450.000VNĐ

BBD1101VNV : MCB 1 pha 10A

BBD1101VNV : MCB 1 pha 10A

Giá: 80.000VNĐ

Máy bơm đẩy cao

Máy bơm đẩy cao

Giá: 2.970.000VNĐ

chat online