Hotline:
02838262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

PANASONIC

Máy bơm đẩy cao

Máy bơm đẩy cao

Giá: 1.470.000VNĐ

Máy bơm tăng áp

Máy bơm tăng áp

Giá: 2.110.000VNĐ

GP-350JA-SV5

GP-350JA-SV5

Giá: 4.420.000VNĐ

BBD1061VNV : MCB 1 pha 6A

BBD1061VNV : MCB 1 pha 6A

Giá: 80.000VNĐ

Máy bơm đẩy cao

Máy bơm đẩy cao

Giá: 1.870.000VNĐ

Máy bơm tăng áp

Máy bơm tăng áp

Giá: 2.450.000VNĐ

BBD1101VNV : MCB 1 pha 10A

BBD1101VNV : MCB 1 pha 10A

Giá: 80.000VNĐ

Máy bơm đẩy cao

Máy bơm đẩy cao

Giá: 2.970.000VNĐ

Máy bơm tăng áp

Máy bơm tăng áp

Giá: 2.540.000VNĐ

BBD1161VNV : MCB 1 pha 16A

BBD1161VNV : MCB 1 pha 16A

Giá: 80.000VNĐ

Máy bơm đẩy cao

Máy bơm đẩy cao

Giá: 4.400.000VNĐ

Máy bơm tăng áp

Máy bơm tăng áp

Giá: 3.640.000VNĐ

BBD1201VNV : MCB 1 pha 20A

BBD1201VNV : MCB 1 pha 20A

Giá: 80.000VNĐ

BBD1251VNV : MCB 1 pha 25A

BBD1251VNV : MCB 1 pha 25A

Giá: 80.000VNĐ

BBD1321VNV : MCB 1 pha 32A

BBD1321VNV : MCB 1 pha 32A

Giá: 80.000VNĐ

BBD1401VNV : MCB 1 pha 40A

BBD1401VNV : MCB 1 pha 40A

Giá: 80.000VNĐ

WEV6802905W : Mặt 2P MCB

WEV6802905W : Mặt 2P MCB

Giá: Liên hệ

BBD1501VNV : MCB 1 pha 50A

BBD1501VNV : MCB 1 pha 50A

Giá: 190.000VNĐ

BBD1631VNV : MCB 1 pha 63A

BBD1631VNV : MCB 1 pha 63A

Giá: 190.000VNĐ

BBD108011C : MCB 1 pha 80A

BBD108011C : MCB 1 pha 80A

Giá: 690.000VNĐ

BBD110011C : MCB 1 pha 100A

BBD110011C : MCB 1 pha 100A

Giá: 760.000VNĐ

chat online