Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

RUỘT GÀ

RUỘT GÀ @ 16

RUỘT GÀ @ 16

Giá: 60.000VNĐ

RUỘT GÀ @ 20

RUỘT GÀ @ 20

Giá: 70.000VNĐ

RUỘT GÀ @ 25

RUỘT GÀ @ 25

Giá: 100.000VNĐ

RUỘT GÀ @ 32

RUỘT GÀ @ 32

Giá: 185.000VNĐ

Ruột gà @16

Ruột gà @16

Giá bán: 75.000VNĐ

Giá cũ: 149.000VNĐ

Ruột gà @20

Ruột gà @20

Giá bán: 95.000VNĐ

Giá cũ: 187.500VNĐ

Ruột gà @25

Ruột gà @25

Giá bán: 125.000VNĐ

Giá cũ: 228.000VNĐ

Ruột gà @32

Ruột gà @32

Giá bán: 140.000VNĐ

Giá cũ: 260.000VNĐ

chat online
zalo