Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

VĨNH HƯNG

Nối @16

Nối @16

Giá: 800VNĐ

Nối @20

Nối @20

Giá: 1.000VNĐ

Nối @25

Nối @25

Giá: 1.300VNĐ

Nối @32

Nối @32

Giá: 2.500VNĐ

Nối răng @16

Nối răng @16

Giá: 1.000VNĐ

Nối răng @20

Nối răng @20

Giá: 1.000VNĐ

Nối răng @25

Nối răng @25

Giá: 1.500VNĐ

Nối răng @32

Nối răng @32

Giá: 2.500VNĐ

Co @16

Co @16

Giá: 1.000VNĐ

Co @20

Co @20

Giá: 2.000VNĐ

Co @25

Co @25

Giá: 3.000VNĐ

Co @32

Co @32

Giá: 4.000VNĐ

Kẹp đỡ @16

Kẹp đỡ @16

Giá: 800VNĐ

Kẹp đỡ @20

Kẹp đỡ @20

Giá: 1.000VNĐ

Kẹp đỡ @25

Kẹp đỡ @25

Giá: 1.500VNĐ

Kẹp đỡ @32

Kẹp đỡ @32

Giá: 2.500VNĐ

Ngã : 1, 2, 3, 4 @16

Ngã : 1, 2, 3, 4 @16

Giá: 5.000VNĐ

Ngã : 1, 2, 3, 4 @20

Ngã : 1, 2, 3, 4 @20

Giá: 6.000VNĐ

Ngã : 1, 2, 3 @25

Ngã : 1, 2, 3 @25

Giá: 6.000VNĐ

Ngã : 4 @25

Ngã : 4 @25

Giá: 7.000VNĐ

BOX 100 x 100

BOX 100 x 100

Giá: 8.000VNĐ

BOX 120 x 120

BOX 120 x 120

Giá: 9.000VNĐ

BOX 150 x 150

BOX 150 x 150

Giá: 15.000VNĐ

BOX 200 x 200

BOX 200 x 200

Giá: 25.000VNĐ

Mặt bít điện

Mặt bít điện

Giá: 5.000VNĐ

Đé nổi CB cóc

Đé nổi CB cóc

Giá: 5.000VNĐ

Đế nổi CB 1 Pha

Đế nổi CB 1 Pha

Giá: 12.000VNĐ

Đế nổi CB 2 Pha

Đế nổi CB 2 Pha

Giá: 12.000VNĐ

chat online
zalo