Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

MPE - PK

Nối @16

Nối @16

Giá: 1.000VNĐ

Nối @20

Nối @20

Giá: 1.190VNĐ

Nối @25

Nối @25

Giá: 1.780VNĐ

Nối @32

Nối @32

Giá: 3.040VNĐ

Nối răng @16

Nối răng @16

Giá: 2.270VNĐ

Nối răng @20

Nối răng @20

Giá: 2.690VNĐ

Nối răng @25

Nối răng @25

Giá: 3.360VNĐ

Nối răng @32

Nối răng @32

Giá: 5.516VNĐ

Co @16

Co @16

Giá: 3.400VNĐ

Co @20

Co @20

Giá: 3.800VNĐ

Co @25

Co @25

Giá: 4.700VNĐ

Co @32

Co @32

Giá: 10.800VNĐ

Kẹp đỡ @16

Kẹp đỡ @16

Giá: 1.190VNĐ

Kẹp đỡ @20

Kẹp đỡ @20

Giá: 1.320VNĐ

Kẹp đỡ @25

Kẹp đỡ @25

Giá: 2.040VNĐ

Kẹp đỡ @32

Kẹp đỡ @32

Giá: 2.950VNĐ

Ngã : 1, 2, 3, 4 @16

Ngã : 1, 2, 3, 4 @16

Giá: 7.040VNĐ

Ngã : 1, 2, 3, 4 @20

Ngã : 1, 2, 3, 4 @20

Giá: 8.100VNĐ

Ngã : 1, 2, 3, 4 @25

Ngã : 1, 2, 3, 4 @25

Giá: 8.900VNĐ

Ngã : 1, 2, 3, 4 @32

Ngã : 1, 2, 3, 4 @32

Giá: 10.550VNĐ

Mặt bít tròn

Mặt bít tròn

Giá: 1.700VNĐ

Box (101 x 101 x 50)mm

Box (101 x 101 x 50)mm

Giá: 20.250VNĐ

Box (152 x 152 x 50)mm

Box (152 x 152 x 50)mm

Giá: 40.570VNĐ

Box (200 x 200 x 50)mm

Box (200 x 200 x 50)mm

Giá: 79.450VNĐ

chat online
zalo