Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

NẸP, RUỘT GÀ, ỐNG ĐIỆN

Nối @16

Nối @16

Giá: 800VNĐ

Nối @16

Nối @16

Giá: 1.000VNĐ

RUỘT GÀ @ 16

RUỘT GÀ @ 16

Giá: 60.000VNĐ

Nẹp 1,5p - 1,7m

Nẹp 1,5p - 1,7m

Giá: 5.000VNĐ

Ống cứng @ 32

Ống cứng @ 32

Giá bán: 38.000VNĐ

Giá cũ: 63.000VNĐ

Nối @20

Nối @20

Giá: 1.000VNĐ

Nối @20

Nối @20

Giá: 1.190VNĐ

RUỘT GÀ @ 20

RUỘT GÀ @ 20

Giá: 70.000VNĐ

Nẹp 2p - 1,7m

Nẹp 2p - 1,7m

Giá: 6.000VNĐ

Nối @25

Nối @25

Giá: 1.300VNĐ

Nối @25

Nối @25

Giá: 1.780VNĐ

RUỘT GÀ @ 25

RUỘT GÀ @ 25

Giá: 100.000VNĐ

Nẹp 2,5p - 1,7m

Nẹp 2,5p - 1,7m

Giá: 9.000VNĐ

Nối @32

Nối @32

Giá: 2.500VNĐ

Nối @32

Nối @32

Giá: 3.040VNĐ

RUỘT GÀ @ 32

RUỘT GÀ @ 32

Giá: 185.000VNĐ

Nẹp 3p - 1,7m

Nẹp 3p - 1,7m

Giá: 11.000VNĐ

Nối răng @16

Nối răng @16

Giá: 1.000VNĐ

Nối răng @16

Nối răng @16

Giá: 2.270VNĐ

Nẹp 4p - 1,7m

Nẹp 4p - 1,7m

Giá: 15.000VNĐ

Nối răng @20

Nối răng @20

Giá: 1.000VNĐ

Nối răng @20

Nối răng @20

Giá: 2.690VNĐ

Nẹp 5p - 1,7m

Nẹp 5p - 1,7m

Giá: 35.000VNĐ

Ruột gà @16

Ruột gà @16

Giá bán: 75.000VNĐ

Giá cũ: 149.000VNĐ

Nối răng @25

Nối răng @25

Giá: 1.500VNĐ

Nối răng @25

Nối răng @25

Giá: 3.360VNĐ

Nẹp bán nguyệt 40 x 16

Nẹp bán nguyệt 40 x 16

Giá: 45.000VNĐ

Ruột gà @20

Ruột gà @20

Giá bán: 95.000VNĐ

Giá cũ: 187.500VNĐ

Nối răng @32

Nối răng @32

Giá: 2.500VNĐ

Nối răng @32

Nối răng @32

Giá: 5.516VNĐ

Nẹp bán nguyệt 60 x 22

Nẹp bán nguyệt 60 x 22

Giá: 57.000VNĐ

Ruột gà @25

Ruột gà @25

Giá bán: 125.000VNĐ

Giá cũ: 228.000VNĐ

Co @16

Co @16

Giá: 1.000VNĐ

Co @16

Co @16

Giá: 3.400VNĐ

Ruột gà @32

Ruột gà @32

Giá bán: 140.000VNĐ

Giá cũ: 260.000VNĐ

Co @20

Co @20

Giá: 2.000VNĐ

Co @20

Co @20

Giá: 3.800VNĐ

Ống cứng @16

Ống cứng @16

Giá bán: 12.000VNĐ

Giá cũ: 19.600VNĐ

Co @25

Co @25

Giá: 3.000VNĐ

Co @25

Co @25

Giá: 4.700VNĐ

chat online
zalo