Hotline:
02838262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

Tủ điện - Ruột gà - Ống cứng

Tủ điện 2 - 4 đường

Tủ điện 2 - 4 đường

Giá: 99.000VNĐ

Tủ điện 5 - 6 đường

Tủ điện 5 - 6 đường

Giá: 159.000VNĐ

Tủ điện 7 - 10 đường

Tủ điện 7 - 10 đường

Giá: 250.000VNĐ

Tủ điện 11 - 14 đường

Tủ điện 11 - 14 đường

Giá: 330.000VNĐ

Tủ điện 15 - 20 đường

Tủ điện 15 - 20 đường

Giá: 500.000VNĐ

Ruột gà @16

Ruột gà @16

Giá: 77.000VNĐ

Ruột gà @20

Ruột gà @20

Giá: 100.000VNĐ

Ruột gà @25

Ruột gà @25

Giá: 125.000VNĐ

Ruột gà @32

Ruột gà @32

Giá: 138.000VNĐ

Ống cứng @16

Ống cứng @16

Giá: 11.000VNĐ

Ống cứng @20

Ống cứng @20

Giá: 15.000VNĐ

Ống cứng @25

Ống cứng @25

Giá: 21.000VNĐ

chat online