Hotline:
02838262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

MPE

Tủ điện 2 - 4 đường

Tủ điện 2 - 4 đường

Giá: 99.000VNĐ

MP6-C106 : MCB 1P 6A

MP6-C106 : MCB 1P 6A

Giá: 57.000VNĐ

A601 : Mặt 1 lỗ

A601 : Mặt 1 lỗ

Giá: 13.000VNĐ

A201N : Mặt 1 lỗ

A201N : Mặt 1 lỗ

Giá: 11.200VNĐ

Tủ điện 5 - 6 đường

Tủ điện 5 - 6 đường

Giá: 159.000VNĐ

MP6-C110 : MCB 1P 10A

MP6-C110 : MCB 1P 10A

Giá: 57.000VNĐ

A602 : Mặt 2 lỗ

A602 : Mặt 2 lỗ

Giá: 13.000VNĐ

A202N : Mặt 2 lỗ

A202N : Mặt 2 lỗ

Giá: 11.200VNĐ

Tủ điện 7 - 10 đường

Tủ điện 7 - 10 đường

Giá: 250.000VNĐ

MP6-C116 : MCB 1P 16A

MP6-C116 : MCB 1P 16A

Giá: 57.000VNĐ

A603 : Mặt 3 lỗ

A603 : Mặt 3 lỗ

Giá: 13.000VNĐ

A203N : Mặt 3 lỗ

A203N : Mặt 3 lỗ

Giá: 11.200VNĐ

Tủ điện 11 - 14 đường

Tủ điện 11 - 14 đường

Giá: 330.000VNĐ

MP6-C120 : MCB 1P 20A

MP6-C120 : MCB 1P 20A

Giá: 57.000VNĐ

A60456 : Mặt 6 lỗ

A60456 : Mặt 6 lỗ

Giá: 20.000VNĐ

A204N : Mặt 4 lỗ

A204N : Mặt 4 lỗ

Giá: 15.600VNĐ

Tủ điện 15 - 20 đường

Tủ điện 15 - 20 đường

Giá: 500.000VNĐ

MP6-C125 : MCB 1P 25A

MP6-C125 : MCB 1P 25A

Giá: 57.000VNĐ

A205N : Mặt 5 lỗ

A205N : Mặt 5 lỗ

Giá: 15.600VNĐ

Ruột gà @16

Ruột gà @16

Giá: 77.000VNĐ

MP6-C132 : MCB 1P 32A

MP6-C132 : MCB 1P 32A

Giá: 57.000VNĐ

A206N : Mặt 6 lỗ

A206N : Mặt 6 lỗ

Giá: 15.600VNĐ

Ruột gà @20

Ruột gà @20

Giá: 100.000VNĐ

MP6-C140 : MCB 1P 40A

MP6-C140 : MCB 1P 40A

Giá: 57.000VNĐ

ASBN : Mặt CB cóc

ASBN : Mặt CB cóc

Giá: 11.200VNĐ

Ruột gà @25

Ruột gà @25

Giá: 125.000VNĐ

MP6-C150 : MCB 1P 50A

MP6-C150 : MCB 1P 50A

Giá: 77.500VNĐ

A6USB : Ổ cắm sạc USB

A6USB : Ổ cắm sạc USB

Giá: 99.000VNĐ

Ruột gà @32

Ruột gà @32

Giá: 138.000VNĐ

MP6-C163 : MCB 1P 63A

MP6-C163 : MCB 1P 63A

Giá: 77.500VNĐ

A6US : Ổ cắm 2 chấu

A6US : Ổ cắm 2 chấu

Giá: 20.000VNĐ

AMCB1N : Mặt 1 MCB

AMCB1N : Mặt 1 MCB

Giá: 11.200VNĐ

Ống cứng @16

Ống cứng @16

Giá: 11.000VNĐ

MP6-C206 : MCB 2P 6A

MP6-C206 : MCB 2P 6A

Giá: 114.000VNĐ

AMCB2N : Mặt 1 lỗ

AMCB2N : Mặt 1 lỗ

Giá: 11.200VNĐ

Ống cứng @20

Ống cứng @20

Giá: 15.000VNĐ

chat online