Hotline:
02838262663

Led tấm 600 x 600 : 40W

Led tấm 600 x 600 : 40W

Led tấm 600 x 600 : 40W

Led tấm 600 x 600 : 40W

Led tấm 600 x 600 : 40W
Led tấm 600 x 600 : 40W

Sản phẩm

  • Led tấm 600 x 600 : 40W

  • Giá : 540.000 VNĐ
  • Mã sản phẩm : FPL - 6060T/6060V
  • Lượt xem : 12

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Led nổi 12W

Led nổi 12W

Giá: 196.000VNĐ

Led nồi Dimmable 6W

Led nồi Dimmable 6W

Giá: 311.000VNĐ

Led âm trần vuông 15W

Led âm trần vuông 15W

Giá bán: 141.000VNĐ

Giá củ: 282.000VNĐ

Led nổi 6W

Led nổi 6W

Giá: 140.000VNĐ

Led nổi 6W

Led nổi 6W

Giá: 130.000VNĐ

Led âm trần 15W

Led âm trần 15W

Giá: 180.000VNĐ

chat online