Hotline:
02838262663

Led tấm 600 x 600 : 40W

Led tấm 600 x 600 : 40W

Led tấm 600 x 600 : 40W

Led tấm 600 x 600 : 40W

Led tấm 600 x 600 : 40W
Led tấm 600 x 600 : 40W

Sản phẩm

  • Led tấm 600 x 600 : 40W

  • Giá : 540.000 VNĐ
  • Mã sản phẩm : FPL - 6060T/6060V
  • Lượt xem : 18

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Led nổi 18W

Led nổi 18W

Giá: 263.000VNĐ

Led nổi 6W

Led nổi 6W

Giá: 140.000VNĐ

Led âm trần 6W

Led âm trần 6W

Giá: 94.000VNĐ

Led âm trần 6W

Led âm trần 6W

Giá: 88.000VNĐ

Led nổi vuông 18W

Led nổi vuông 18W

Giá bán: 138.000VNĐ

Giá củ: 198.000VNĐ

chat online