Hotline:
02838262663

Led tấm 300 x 300 : 20W

Led tấm 300 x 300 : 20W

Led tấm 300 x 300 : 20W

Led tấm 300 x 300 : 20W

Led tấm 300 x 300 : 20W
Led tấm 300 x 300 : 20W

Sản phẩm

  • Led tấm 300 x 300 : 20W

  • Giá : 307.000 VNĐ
  • Mã sản phẩm : FPL - 3030T/3030V
  • Lượt xem : 24

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Led nổi 18W

Led nổi 18W

Giá: 263.000VNĐ

Led âm trần tròn 18W

Led âm trần tròn 18W

Giá bán: 149.000VNĐ

Giá củ: 297.000VNĐ

Led âm trần vuông 24W

Led âm trần vuông 24W

Giá bán: 242.000VNĐ

Giá củ: 484.000VNĐ

Led nổi vuộng 12W

Led nổi vuộng 12W

Giá: 58.000VNĐ

Led âm trần tròn 3 chế độ 15W

Led âm trần tròn 3 chế độ 15W

Giá bán: 144.000VNĐ

Giá củ: 206.000VNĐ

Led âm trần Dimmable 12W

Led âm trần Dimmable 12W

Giá: 360.000VNĐ

chat online