Hotline:
02838262663

Led tấm 300 x 300 : 20W

Led tấm 300 x 300 : 20W

Led tấm 300 x 300 : 20W

Led tấm 300 x 300 : 20W

Led tấm 300 x 300 : 20W
Led tấm 300 x 300 : 20W

Sản phẩm

  • Led tấm 300 x 300 : 20W

  • Giá : 307.000 VNĐ
  • Mã sản phẩm : FPL - 3030T/3030V
  • Lượt xem : 16

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Led nổi 18W

Led nổi 18W

Giá: 263.000VNĐ

Led âm trần 6W

Led âm trần 6W

Giá: 82.000VNĐ

Led âm trần 18W

Led âm trần 18W

Giá: 214.000VNĐ

Led FILAMENT

Led FILAMENT

Giá: 65.000VNĐ

Led âm trần 15W

Led âm trần 15W

Giá: 180.000VNĐ

chat online