Hotline:
02838262663

Led tấm 300 x 300 : 20W

Led tấm 300 x 300 : 20W

Led tấm 300 x 300 : 20W

Led tấm 300 x 300 : 20W

Led tấm 300 x 300 : 20W
Led tấm 300 x 300 : 20W

Sản phẩm

  • Led tấm 300 x 300 : 20W

  • Giá : 307.000 VNĐ
  • Mã sản phẩm : FPL - 3030T/3030V
  • Lượt xem : 45

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Led T8-1,2m

Led T8-1,2m

Giá: 125.000VNĐ

Led âm trần tròn 18W

Led âm trần tròn 18W

Giá bán: 102.000VNĐ

Giá củ: 145.000VNĐ

Led âm trần vuông 6W

Led âm trần vuông 6W

Giá bán: 72.000VNĐ

Giá củ: 144.000VNĐ

Led nổi 24W

Led nổi 24W

Giá: 377.000VNĐ

Led Bulb 7W

Led Bulb 7W

Giá: 55.000VNĐ

chat online