Hotline:
02838262663

Led nổi vuông 24W

Led nổi vuông 24W

Led nổi vuông 24W

Led nổi vuông 24W

Led nổi vuông 24W
Led nổi vuông 24W

Sản phẩm

  • Led nổi vuông 24W

  • Giá bán: 208.000 VNĐ Giá cũ: 297.000 VNĐ
  • Mã sản phẩm : HDMN vuông 24W
  • Lượt xem : 19

Chi tiết sản phẩm

Kích thước : @ 300 x 300 x 30 mm

Sản phẩm liên quan

Led âm trần tròn 12W

Led âm trần tròn 12W

Giá bán: 102.000VNĐ

Giá củ: 203.000VNĐ

Led âm trần vuông 6W

Led âm trần vuông 6W

Giá bán: 72.000VNĐ

Giá củ: 144.000VNĐ

Led nổi 18W

Led nổi 18W

Giá: 263.000VNĐ

Led âm trần vuông 18W

Led âm trần vuông 18W

Giá bán: 159.000VNĐ

Giá củ: 317.000VNĐ

Led âm trần tròn 9W

Led âm trần tròn 9W

Giá: 32.000VNĐ

Led nổi tròn 12W

Led nổi tròn 12W

Giá bán: 99.000VNĐ

Giá củ: 142.000VNĐ

chat online