Hotline:
02838262663

Led âm trần Smart Lighting 6W

Led âm trần Smart Lighting 6W

Led âm trần Smart Lighting 6W

Led âm trần Smart Lighting 6W

Led âm trần Smart Lighting 6W
Led âm trần Smart Lighting 6W

Sản phẩm

  • Led âm trần Smart Lighting 6W

  • Giá : 499.000 VNĐ
  • Mã sản phẩm : RPL - 6/SM
  • Lượt xem : 19

Chi tiết sản phẩm

Kích thước : @ 120 x 13 mm

Kích thước đục lỗ : @ 105 x 105 mm

Sản phẩm liên quan

Led tấm 600 x 600 : 40W

Led tấm 600 x 600 : 40W

Giá: 540.000VNĐ

Led âm trần vuông 24W

Led âm trần vuông 24W

Giá bán: 242.000VNĐ

Giá củ: 484.000VNĐ

Led nổi 24W

Led nổi 24W

Giá: 312.000VNĐ

Led âm trần tròn 4W

Led âm trần tròn 4W

Giá: 24.000VNĐ

Led nổi 24W

Led nổi 24W

Giá: 377.000VNĐ

Led nổi vuộng 18W

Led nổi vuộng 18W

Giá: 75.000VNĐ

chat online