Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA

Đèn chùm đồng CĐ 1246/12+8+4

Đèn chùm đồng CĐ 1246/12+8+4

Giá bán: 37.700.000VNĐ

Giá cũ: 68.600.000VNĐ

Đèn chùm đồng CĐ 1246/12

Đèn chùm đồng CĐ 1246/12

Giá bán: 19.239.000VNĐ

Giá cũ: 34.980.000VNĐ

Đèn chùm đồng CĐ 1083/8

Đèn chùm đồng CĐ 1083/8

Giá bán: 15.675.000VNĐ

Giá cũ: 28.500.000VNĐ

Đèn chùm đồng CĐ 1083/15

Đèn chùm đồng CĐ 1083/15

Giá bán: 25.135.000VNĐ

Giá cũ: 45.700.000VNĐ

Đèn chùm đồng CĐ 1129/12 + 8 + 4

Đèn chùm đồng CĐ 1129/12 + 8 + 4

Giá bán: 68.750.000VNĐ

Giá cũ: 125.000.000VNĐ

Đèn chùm đồng CĐ 1087/8

Đèn chùm đồng CĐ 1087/8

Giá bán: 15.125.000VNĐ

Giá cũ: 27.500.000VNĐ

Đèn chùm đồng CĐ 1087/10

Đèn chùm đồng CĐ 1087/10

Giá bán: 25.135.000VNĐ

Giá cũ: 45.700.000VNĐ

Đèn chùm đồng CĐ 887/6

Đèn chùm đồng CĐ 887/6

Giá bán: 4.565.000VNĐ

Giá cũ: 8.300.000VNĐ

Đèn chùm đồng CĐ 887/8

Đèn chùm đồng CĐ 887/8

Giá bán: 5.500.000VNĐ

Giá cũ: 10.000.000VNĐ

Đèn chùm đồng CĐ 887/15

Đèn chùm đồng CĐ 887/15

Giá bán: 8.030.000VNĐ

Giá cũ: 14.600.000VNĐ

Đèn chùm đồng CĐ 881/6

Đèn chùm đồng CĐ 881/6

Giá bán: 5.940.000VNĐ

Giá cũ: 10.800.000VNĐ

Đèn chùm đồng CĐ 881/8 + 4

Đèn chùm đồng CĐ 881/8 + 4

Giá bán: 8.745.000VNĐ

Giá cũ: 15.900.000VNĐ

chat online
zalo