Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

HUFA

Đèn thả đồng TĐ 1109 M

Đèn thả đồng TĐ 1109 M

Giá bán: 9.130.000VNĐ

Giá cũ: 16.600.000VNĐ

Đèn chùm đồng CĐ 1246/12+8+4

Đèn chùm đồng CĐ 1246/12+8+4

Giá bán: 37.700.000VNĐ

Giá cũ: 68.600.000VNĐ

Đèn thả đồng TĐ 1109 L

Đèn thả đồng TĐ 1109 L

Giá bán: 13.354.000VNĐ

Giá cũ: 24.280.000VNĐ

Đèn chùm đồng CĐ 1246/12

Đèn chùm đồng CĐ 1246/12

Giá bán: 19.239.000VNĐ

Giá cũ: 34.980.000VNĐ

Đèn thả đồng TĐ 217

Đèn thả đồng TĐ 217

Giá bán: 5.335.000VNĐ

Giá cũ: 9.700.000VNĐ

Đèn chùm đồng CĐ 1083/8

Đèn chùm đồng CĐ 1083/8

Giá bán: 15.675.000VNĐ

Giá cũ: 28.500.000VNĐ

Đèn thả đồng TĐ 204

Đèn thả đồng TĐ 204

Giá bán: 5.335.000VNĐ

Giá cũ: 9.700.000VNĐ

Đèn chùm đồng CĐ 1083/15

Đèn chùm đồng CĐ 1083/15

Giá bán: 25.135.000VNĐ

Giá cũ: 45.700.000VNĐ

Đèn thả đồng TĐ 215

Đèn thả đồng TĐ 215

Giá bán: 6.127.000VNĐ

Giá cũ: 11.140.000VNĐ

Đèn chùm đồng CĐ 1129/12 + 8 + 4

Đèn chùm đồng CĐ 1129/12 + 8 + 4

Giá bán: 68.750.000VNĐ

Giá cũ: 125.000.000VNĐ

Đèn chùm đồng CĐ 1087/8

Đèn chùm đồng CĐ 1087/8

Giá bán: 15.125.000VNĐ

Giá cũ: 27.500.000VNĐ

Đèn chùm đồng CĐ 1087/10

Đèn chùm đồng CĐ 1087/10

Giá bán: 25.135.000VNĐ

Giá cũ: 45.700.000VNĐ

Đèn chùm đồng CĐ 887/6

Đèn chùm đồng CĐ 887/6

Giá bán: 4.565.000VNĐ

Giá cũ: 8.300.000VNĐ

Đèn chùm đồng CĐ 887/8

Đèn chùm đồng CĐ 887/8

Giá bán: 5.500.000VNĐ

Giá cũ: 10.000.000VNĐ

Đèn chùm đồng CĐ 887/15

Đèn chùm đồng CĐ 887/15

Giá bán: 8.030.000VNĐ

Giá cũ: 14.600.000VNĐ

Đèn chùm đồng CĐ 881/6

Đèn chùm đồng CĐ 881/6

Giá bán: 5.940.000VNĐ

Giá cũ: 10.800.000VNĐ

Đèn chùm đồng CĐ 881/8 + 4

Đèn chùm đồng CĐ 881/8 + 4

Giá bán: 8.745.000VNĐ

Giá cũ: 15.900.000VNĐ

chat online
zalo