Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

LED NỔI ROBOLED

Led nổi tròn 8W

Led nổi tròn 8W

Giá bán: 115.000VNĐ

Giá cũ: 260.000VNĐ

Led nổi tròn 15W

Led nổi tròn 15W

Giá bán: 170.000VNĐ

Giá cũ: 390.000VNĐ

Led nổi tròn 18W

Led nổi tròn 18W

Giá bán: 215.000VNĐ

Giá cũ: 495.000VNĐ

Led nổi tròn 22W

Led nổi tròn 22W

Giá bán: 250.000VNĐ

Giá cũ: 595.000VNĐ

Led nổi tròn 30W

Led nổi tròn 30W

Giá bán: 340.000VNĐ

Giá cũ: 850.000VNĐ

Led nổi vuông 15W

Led nổi vuông 15W

Giá bán: 170.000VNĐ

Giá cũ: 395.000VNĐ

Led nổi vuông 18W

Led nổi vuông 18W

Giá bán: 210.000VNĐ

Giá cũ: 495.000VNĐ

Led nổi vuông 22W

Led nổi vuông 22W

Giá bán: 260.000VNĐ

Giá cũ: 620.000VNĐ

Led nổi vuông 26W

Led nổi vuông 26W

Giá bán: 260.000VNĐ

Giá cũ: 650.000VNĐ

chat online
zalo