Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

Led âm trấn tròn, vuông ROBOLED

Led âm trần tròn 6W

Led âm trần tròn 6W

Giá bán: 70.000VNĐ

Giá cũ: 160.000VNĐ

Led âm trần tròn 9W

Led âm trần tròn 9W

Giá bán: 90.000VNĐ

Giá cũ: 215.000VNĐ

Led âm trấn tròn 12W

Led âm trấn tròn 12W

Giá bán: 110.000VNĐ

Giá cũ: 265.000VNĐ

Led âm trấn tròn 15W

Led âm trấn tròn 15W

Giá bán: 170.000VNĐ

Giá cũ: 415.000VNĐ

Led âm trần vuông 9W

Led âm trần vuông 9W

Giá bán: 110.000VNĐ

Giá cũ: 255.000VNĐ

Led âm trấn vuông 12W

Led âm trấn vuông 12W

Giá bán: 120.000VNĐ

Giá cũ: 280.000VNĐ

Led âm trấn vuông 15W

Led âm trấn vuông 15W

Giá bán: 160.000VNĐ

Giá cũ: 370.000VNĐ

chat online
zalo