Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

Led nổi Navigate

Led nổi tròn 6W

Led nổi tròn 6W

Giá: 42.000VNĐ

Led nổi tròn 12W

Led nổi tròn 12W

Giá: 55.000VNĐ

Led nổi tròn 18W

Led nổi tròn 18W

Giá: 65.000VNĐ

Led nổi tròn 24W

Led nổi tròn 24W

Giá: 95.000VNĐ

Led nổi vuộng 6W

Led nổi vuộng 6W

Giá: 40.000VNĐ

Led nổi vuộng 12W

Led nổi vuộng 12W

Giá: 55.000VNĐ

Led nổi vuộng 18W

Led nổi vuộng 18W

Giá: 65.000VNĐ

Led nổi vuộng 24W

Led nổi vuộng 24W

Giá: 95.000VNĐ

Led bán nguyệt 1,2m : 36W

Led bán nguyệt 1,2m : 36W

Giá: 80.000VNĐ

Led bán nguyệt 1,2m : 45W

Led bán nguyệt 1,2m : 45W

Giá: 90.000VNĐ

Led bán nguyệt 1,2m : 60W

Led bán nguyệt 1,2m : 60W

Giá: 150.000VNĐ

ĐÈN 3 CÁNH 45W

ĐÈN 3 CÁNH 45W

Giá: 60.000VNĐ

ĐÈN 4 CÁNH 60W

ĐÈN 4 CÁNH 60W

Giá: 95.000VNĐ

chat online
zalo