Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

Led nổi

Led nổi 6W

Led nổi 6W

Giá bán: 115.000VNĐ

Giá cũ: 229.000VNĐ

Led nổi 12W

Led nổi 12W

Giá bán: 163.000VNĐ

Giá cũ: 325.000VNĐ

Led nổi 18W

Led nổi 18W

Giá bán: 220.000VNĐ

Giá cũ: 440.000VNĐ

Led nổi 24W

Led nổi 24W

Giá bán: 293.000VNĐ

Giá cũ: 585.000VNĐ

Led nổi 6W

Led nổi 6W

Giá bán: 122.000VNĐ

Giá cũ: 243.000VNĐ

Led nổi 12W

Led nổi 12W

Giá bán: 171.000VNĐ

Giá cũ: 342.000VNĐ

Led nổi 18W

Led nổi 18W

Giá bán: 234.000VNĐ

Giá cũ: 467.000VNĐ

Led nổi 24W

Led nổi 24W

Giá bán: 307.000VNĐ

Giá cũ: 614.000VNĐ

Led nồi Dimmable 6W

Led nồi Dimmable 6W

Giá bán: 187.000VNĐ

Giá cũ: 373.000VNĐ

Led nồi Dimmable 12W

Led nồi Dimmable 12W

Giá bán: 249.000VNĐ

Giá cũ: 498.000VNĐ

Led nồi Dimmable 18W

Led nồi Dimmable 18W

Giá bán: 324.000VNĐ

Giá cũ: 648.000VNĐ

Led nồi Dimmable 24W

Led nồi Dimmable 24W

Giá bán: 408.000VNĐ

Giá cũ: 814.500VNĐ

Led nổi vuông cảm ứng 12W

Led nổi vuông cảm ứng 12W

Giá bán: 261.000VNĐ

Giá cũ: 522.000VNĐ

Led nổi vuông cảm ứng 18W

Led nổi vuông cảm ứng 18W

Giá bán: 339.000VNĐ

Giá cũ: 678.000VNĐ

Led nổi vuông cảm ứng 24W

Led nổi vuông cảm ứng 24W

Giá bán: 428.000VNĐ

Giá cũ: 855.000VNĐ

Led nổi tròn cảm ứng 12W

Led nổi tròn cảm ứng 12W

Giá bán: 298.000VNĐ

Giá cũ: 596.000VNĐ

Led nổi tròn cảm ứng 18W

Led nổi tròn cảm ứng 18W

Giá bán: 364.000VNĐ

Giá cũ: 727.000VNĐ

Led nổi tròn cảm ứng 24W

Led nổi tròn cảm ứng 24W

Giá bán: 440.000VNĐ

Giá cũ: 880.000VNĐ

Led 0,6m

Led 0,6m

Giá: 125.000VNĐ

Led 1.2 m

Led 1.2 m

Giá: 145.000VNĐ

Led T8-0,6m

Led T8-0,6m

Giá: 105.000VNĐ

Led 0,6.1 m

Led 0,6.1 m

Giá: 50.000VNĐ

Led 0,6.1 m

Led 0,6.1 m

Giá: 70.000VNĐ

L1,2.1 m

L1,2.1 m

Giá: 60.000VNĐ

L1,2.1 m

L1,2.1 m

Giá: 80.000VNĐ

L2x1,2m

L2x1,2m

Giá: 150.000VNĐ

Led T8-1,2m

Led T8-1,2m

Giá: 125.000VNĐ

chat online
zalo