Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

Led âm trần vuông

Led âm trần 6W

Led âm trần 6W

Giá bán: 80.000VNĐ

Giá cũ: 159.000VNĐ

Led âm trần 9W

Led âm trần 9W

Giá bán: 103.000VNĐ

Giá cũ: 206.000VNĐ

Led âm trần 12W

Led âm trần 12W

Giá bán: 127.000VNĐ

Giá cũ: 253.000VNĐ

Led âm trần 15W

Led âm trần 15W

Giá bán: 169.000VNĐ

Giá cũ: 337.000VNĐ

Led âm trần 18W

Led âm trần 18W

Giá bán: 200.000VNĐ

Giá cũ: 400.000VNĐ

Led âm trần 24W

Led âm trần 24W

Giá bán: 261.000VNĐ

Giá cũ: 521.000VNĐ

Led tấm 300 x 300 : 20W

Led tấm 300 x 300 : 20W

Giá bán: 280.000VNĐ

Giá cũ: 559.000VNĐ

Led tấm 600 x 600 : 40W

Led tấm 600 x 600 : 40W

Giá bán: 490.000VNĐ

Giá cũ: 980.000VNĐ

Led tấm 600 x 300 x 10 mm : 25W

Led tấm 600 x 300 x 10 mm : 25W

Giá bán: 380.000VNĐ

Giá cũ: 759.000VNĐ

Led tấm 1200 x 300 x 10 mm : 40W

Led tấm 1200 x 300 x 10 mm : 40W

Giá bán: 575.000VNĐ

Giá cũ: 1.150.000VNĐ

chat online
zalo