Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

Led âm trần tròn

Led âm trần 6W

Led âm trần 6W

Giá bán: 77.000VNĐ

Giá cũ: 154.000VNĐ

Led âm trần 6W

Led âm trần 6W

Giá bán: 107.000VNĐ

Giá cũ: 214.000VNĐ

Led âm trần 9W

Led âm trần 9W

Giá bán: 100.000VNĐ

Giá cũ: 200.000VNĐ

Led âm trần 9W 3 chế độ

Led âm trần 9W 3 chế độ

Giá bán: 130.000VNĐ

Giá cũ: 260.000VNĐ

Led âm trần 12W

Led âm trần 12W

Giá bán: 123.000VNĐ

Giá cũ: 245.000VNĐ

Led âm trần 12W : 3 chế độ

Led âm trần 12W : 3 chế độ

Giá bán: 162.000VNĐ

Giá cũ: 323.000VNĐ

Led âm trần 15W

Led âm trần 15W

Giá bán: 165.000VNĐ

Giá cũ: 330.000VNĐ

Led âm trần 15W : 3 chế độ

Led âm trần 15W : 3 chế độ

Giá bán: 216.000VNĐ

Giá cũ: 431.000VNĐ

Led âm trần 18W

Led âm trần 18W

Giá bán: 195.000VNĐ

Giá cũ: 390.000VNĐ

Led âm trần 18W : 3 chế độ

Led âm trần 18W : 3 chế độ

Giá bán: 257.000VNĐ

Giá cũ: 513.000VNĐ

Led âm trần 24W

Led âm trần 24W

Giá bán: 250.000VNĐ

Giá cũ: 50.000VNĐ

Led Downlight 24W : 3 chế độ

Led Downlight 24W : 3 chế độ

Giá bán: 358.000VNĐ

Giá cũ: 715.000VNĐ

Led Downlight 5W (viền vàng)

Led Downlight 5W (viền vàng)

Giá bán: 76.000VNĐ

Giá cũ: 152.000VNĐ

Led Downlight 5W : 3 chế độ (viền trắng)

Led Downlight 5W : 3 chế độ (viền trắng)

Giá bán: 94.000VNĐ

Giá cũ: 188.000VNĐ

Led Downlight 7W (viền vàng)

Led Downlight 7W (viền vàng)

Giá bán: 84.000VNĐ

Giá cũ: 168.000VNĐ

Led Downlight 7W : 3 chế độ (viền vàng)

Led Downlight 7W : 3 chế độ (viền vàng)

Giá bán: 110.000VNĐ

Giá cũ: 220.000VNĐ

Led Downlight 9W (viền vàng)

Led Downlight 9W (viền vàng)

Giá bán: 89.000VNĐ

Giá cũ: 177.000VNĐ

Led Downlight 9W : 3 chế độ (viền vàng)

Led Downlight 9W : 3 chế độ (viền vàng)

Giá bán: 115.000VNĐ

Giá cũ: 230.000VNĐ

Led Downlight 12W (viền vàng)

Led Downlight 12W (viền vàng)

Giá bán: 123.000VNĐ

Giá cũ: 245.000VNĐ

Led Downlight 12W : 3 chế độ (viền vàng)

Led Downlight 12W : 3 chế độ (viền vàng)

Giá bán: 150.000VNĐ

Giá cũ: 300.000VNĐ

Led Downlight 5W (viền trắng)

Led Downlight 5W (viền trắng)

Giá bán: 76.000VNĐ

Giá cũ: 152.000VNĐ

Led Downlight 5W : 3 chế độ (viền trắng)

Led Downlight 5W : 3 chế độ (viền trắng)

Giá bán: 94.000VNĐ

Giá cũ: 188.000VNĐ

Led Downlight 7W (viền trắng)

Led Downlight 7W (viền trắng)

Giá bán: 84.000VNĐ

Giá cũ: 168.000VNĐ

Led Downlight 7W : 3 chế độ (viền trắng)

Led Downlight 7W : 3 chế độ (viền trắng)

Giá bán: 110.000VNĐ

Giá cũ: 220.000VNĐ

Led Downlight 9W (viền trắng)

Led Downlight 9W (viền trắng)

Giá bán: 89.000VNĐ

Giá cũ: 177.000VNĐ

Led Downlight 9W : 3 chế độ (viền trắng)

Led Downlight 9W : 3 chế độ (viền trắng)

Giá bán: 115.000VNĐ

Giá cũ: 230.000VNĐ

Led âm trần Dimmable 6W

Led âm trần Dimmable 6W

Giá bán: 170.000VNĐ

Giá cũ: 338.300VNĐ

Led âm trần Dimmable 9W

Led âm trần Dimmable 9W

Giá bán: 196.000VNĐ

Giá cũ: 391.000VNĐ

Led âm trần Dimmable 12W

Led âm trần Dimmable 12W

Giá bán: 216.000VNĐ

Giá cũ: 432.000VNĐ

Led âm trần Dimmable 15W

Led âm trần Dimmable 15W

Giá bán: 240.000VNĐ

Giá cũ: 478.700VNĐ

Led âm trần Dimmable 18W

Led âm trần Dimmable 18W

Giá bán: 276.000VNĐ

Giá cũ: 551.900VNĐ

Led âm trần Dimmable 24W

Led âm trần Dimmable 24W

Giá bán: 348.000VNĐ

Giá cũ: 695.900VNĐ

Led cảm ứng âm trần 12W

Led cảm ứng âm trần 12W

Giá bán: 269.000VNĐ

Giá cũ: 538.000VNĐ

Led cảm ứng âm trần 18W

Led cảm ứng âm trần 18W

Giá bán: 325.000VNĐ

Giá cũ: 650.000VNĐ

chat online
zalo