Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

LED MPE

Led Strip 1 dường bóng 5050 (m)

Led Strip 1 dường bóng 5050 (m)

Giá bán: 46.000VNĐ

Giá cũ: 83.000VNĐ

Led âm trần 18W : 3 chế độ

Led âm trần 18W : 3 chế độ

Giá bán: 257.000VNĐ

Giá cũ: 513.000VNĐ

Led âm trần Smart Lighting 6W

Led âm trần Smart Lighting 6W

Giá bán: 360.000VNĐ

Giá cũ: 720.000VNĐ

Led FILAMENT 2.5W

Led FILAMENT 2.5W

Giá: 59.000VNĐ

Led Bulb 3W

Led Bulb 3W

Giá bán: 20.000VNĐ

Giá cũ: 32.800VNĐ

Led nổi 6W

Led nổi 6W

Giá bán: 115.000VNĐ

Giá cũ: 229.000VNĐ

Led âm trần 6W

Led âm trần 6W

Giá bán: 80.000VNĐ

Giá cũ: 159.000VNĐ

Led âm trần 6W

Led âm trần 6W

Giá bán: 77.000VNĐ

Giá cũ: 154.000VNĐ

Led Strip 2 dường bóng 2835 (m)

Led Strip 2 dường bóng 2835 (m)

Giá bán: 58.000VNĐ

Giá cũ: 105.000VNĐ

Led âm trấn Smart lighting 9W

Led âm trấn Smart lighting 9W

Giá bán: Liên hệ

Giá cũ: 770.000VNĐ

Led FILAMENT 2.5.W.1

Led FILAMENT 2.5.W.1

Giá: 65.000VNĐ

Led Bulb 5W

Led Bulb 5W

Giá bán: 25.000VNĐ

Giá cũ: 39.900VNĐ

Led nổi 12W

Led nổi 12W

Giá bán: 163.000VNĐ

Giá cũ: 325.000VNĐ

Led âm trần 9W

Led âm trần 9W

Giá bán: 103.000VNĐ

Giá cũ: 206.000VNĐ

Led âm trần 6W

Led âm trần 6W

Giá bán: 107.000VNĐ

Giá cũ: 214.000VNĐ

Đầu nguồn led 5050, 2835

Đầu nguồn led 5050, 2835

Giá bán: 45.000VNĐ

Giá cũ: 79.000VNĐ

Led âm trần Smart Lighting 12W

Led âm trần Smart Lighting 12W

Giá bán: 425.000VNĐ

Giá cũ: 849.000VNĐ

Led FILAMENT 4W

Led FILAMENT 4W

Giá: 80.000VNĐ

Led Bulb 7W

Led Bulb 7W

Giá bán: 30.000VNĐ

Giá cũ: 49.000VNĐ

Led nổi 18W

Led nổi 18W

Giá bán: 220.000VNĐ

Giá cũ: 440.000VNĐ

Led âm trần 12W

Led âm trần 12W

Giá bán: 127.000VNĐ

Giá cũ: 253.000VNĐ

Led âm trần 9W

Led âm trần 9W

Giá bán: 100.000VNĐ

Giá cũ: 200.000VNĐ

Khớp nối giữa 5050 va 2835

Khớp nối giữa 5050 va 2835

Giá bán: 8.000VNĐ

Giá cũ: 14.000VNĐ

Led âm trần Smart Lighting 18W

Led âm trần Smart Lighting 18W

Giá bán: 499.000VNĐ

Giá cũ: 998.000VNĐ

Led FILAMENT 6W

Led FILAMENT 6W

Giá: 104.000VNĐ

Led Bulb 9W

Led Bulb 9W

Giá bán: 35.000VNĐ

Giá cũ: 58.000VNĐ

Led nổi 24W

Led nổi 24W

Giá bán: 293.000VNĐ

Giá cũ: 585.000VNĐ

Led âm trần 15W

Led âm trần 15W

Giá bán: 169.000VNĐ

Giá cũ: 337.000VNĐ

Led âm trần 9W 3 chế độ

Led âm trần 9W 3 chế độ

Giá bán: 130.000VNĐ

Giá cũ: 260.000VNĐ

Kẹp led dây 5050 va 2835

Kẹp led dây 5050 va 2835

Giá bán: 4.000VNĐ

Giá cũ: 8.000VNĐ

Led nổi Smart Lighting 18W

Led nổi Smart Lighting 18W

Giá: 805.000VNĐ

Led FILAMENT 4W.1

Led FILAMENT 4W.1

Giá: 135.000VNĐ

Led Bulb 12W

Led Bulb 12W

Giá bán: 40.000VNĐ

Giá cũ: 70.900VNĐ

Led nổi 6W

Led nổi 6W

Giá bán: 122.000VNĐ

Giá cũ: 243.000VNĐ

Led âm trần 18W

Led âm trần 18W

Giá bán: 200.000VNĐ

Giá cũ: 400.000VNĐ

Led âm trần 12W

Led âm trần 12W

Giá bán: 123.000VNĐ

Giá cũ: 245.000VNĐ

Led FILAMENT 6W.1

Led FILAMENT 6W.1

Giá: 150.000VNĐ

Led âm trần 24W

Led âm trần 24W

Giá bán: 261.000VNĐ

Giá cũ: 521.000VNĐ

Led âm trần 12W : 3 chế độ

Led âm trần 12W : 3 chế độ

Giá bán: 162.000VNĐ

Giá cũ: 323.000VNĐ

Led nổi Smart Lighting 24W

Led nổi Smart Lighting 24W

Giá bán: 652.000VNĐ

Giá cũ: 1.304.000VNĐ

chat online
zalo