Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

Led nổi HĐ

Led nổi tròn 6W

Led nổi tròn 6W

Giá bán: 64.000VNĐ

Giá cũ: 91.000VNĐ

Led nổi tròn 12W

Led nổi tròn 12W

Giá bán: 99.000VNĐ

Giá cũ: 142.000VNĐ

Led nổi tròn 18W

Led nổi tròn 18W

Giá bán: 127.000VNĐ

Giá cũ: 182.000VNĐ

Led nổi tròn 24W

Led nổi tròn 24W

Giá bán: 192.000VNĐ

Giá cũ: 274.000VNĐ

Led nổi vuông 6W

Led nổi vuông 6W

Giá bán: 67.000VNĐ

Giá cũ: 95.000VNĐ

Led nổi vuông 12W

Led nổi vuông 12W

Giá bán: 105.000VNĐ

Giá cũ: 150.000VNĐ

Led nổi vuông 18W

Led nổi vuông 18W

Giá bán: 138.000VNĐ

Giá cũ: 198.000VNĐ

Led nổi vuông 24W

Led nổi vuông 24W

Giá bán: 208.000VNĐ

Giá cũ: 297.000VNĐ

chat online
zalo