Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

Led âm trần HĐ

Led âm trần tròn 6W

Led âm trần tròn 6W

Giá bán: 47.000VNĐ

Giá cũ: 68.000VNĐ

Led âm trần tròn 3 chế độ 6W

Led âm trần tròn 3 chế độ 6W

Giá bán: 80.000VNĐ

Giá cũ: 115.000VNĐ

Led âm trần tròn 9W

Led âm trần tròn 9W

Giá bán: 70.000VNĐ

Giá cũ: 101.000VNĐ

Led âm trần tròn 3 chế độ 9W

Led âm trần tròn 3 chế độ 9W

Giá bán: 103.000VNĐ

Giá cũ: 148.000VNĐ

Led âm trần tròn 12W

Led âm trần tròn 12W

Giá bán: 78.000VNĐ

Giá cũ: 112.000VNĐ

Led âm trần tròn 3 chế độ 12W

Led âm trần tròn 3 chế độ 12W

Giá bán: 118.000VNĐ

Giá cũ: 169.000VNĐ

Led âm trần tròn 15W

Led âm trần tròn 15W

Giá bán: 95.000VNĐ

Giá cũ: 136.000VNĐ

Led âm trần tròn 3 chế độ 15W

Led âm trần tròn 3 chế độ 15W

Giá bán: 144.000VNĐ

Giá cũ: 206.000VNĐ

Led âm trần tròn 18W

Led âm trần tròn 18W

Giá bán: 102.000VNĐ

Giá cũ: 145.000VNĐ

Led âm trần tròn 3 chế độ 18W

Led âm trần tròn 3 chế độ 18W

Giá bán: 152.000VNĐ

Giá cũ: 217.000VNĐ

chat online
zalo