Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

Led nổi Elink

Led nổi 12W

Led nổi 12W

Giá bán: 130.000VNĐ

Giá cũ: 276.000VNĐ

Led nổi 18W

Led nổi 18W

Giá bán: 180.000VNĐ

Giá cũ: 396.000VNĐ

Led nổi 24W

Led nổi 24W

Giá bán: 240.000VNĐ

Giá cũ: 536.000VNĐ

Led nổi vuông 12W

Led nổi vuông 12W

Giá bán: 145.000VNĐ

Giá cũ: 263.000VNĐ

Led nổi vuông 18W

Led nổi vuông 18W

Giá bán: 206.000VNĐ

Giá cũ: 375.000VNĐ

Led nổi vuông 24W

Led nổi vuông 24W

Giá bán: 295.000VNĐ

Giá cũ: 538.000VNĐ

Led bán nguyệt 0.6m : 18W

Led bán nguyệt 0.6m : 18W

Giá bán: 140.000VNĐ

Giá cũ: 226.000VNĐ

Led bán nguyệt 1.2m : 36W

Led bán nguyệt 1.2m : 36W

Giá bán: 220.000VNĐ

Giá cũ: 343.000VNĐ

Led bán nguyệt 0.6m : 18W ( 3 màu )

Led bán nguyệt 0.6m : 18W ( 3 màu )

Giá bán: 160.000VNĐ

Giá cũ: 218.000VNĐ

Led bán nguyệt 1.2m : 18W ( 3 màu )

Led bán nguyệt 1.2m : 18W ( 3 màu )

Giá bán: 250.000VNĐ

Giá cũ: 398.000VNĐ

Led bán nguyệt 1.2m : 36W ( cảm biến )

Led bán nguyệt 1.2m : 36W ( cảm biến )

Giá bán: 310.000VNĐ

Giá cũ: 568.000VNĐ

chat online
zalo