Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

Led âm trần Elink

Led âm trần 7W

Led âm trần 7W

Giá bán: 65.000VNĐ

Giá cũ: 116.000VNĐ

Led âm trần 6W

Led âm trần 6W

Giá bán: 70.000VNĐ

Giá cũ: 133.000VNĐ

Led âm trần 9W

Led âm trần 9W

Giá bán: 97.000VNĐ

Giá cũ: 176.000VNĐ

Led âm trần 12W

Led âm trần 12W

Giá bán: 102.000VNĐ

Giá cũ: 186.000VNĐ

Led âm trần 6W

Led âm trần 6W

Giá bán: 71.000VNĐ

Giá cũ: 134.000VNĐ

Led âm trần 9W

Led âm trần 9W

Giá bán: 85.000VNĐ

Giá cũ: 179.000VNĐ

Led âm trần 12W

Led âm trần 12W

Giá bán: 102.000VNĐ

Giá cũ: 202.000VNĐ

Led âm trần 7W : 3 chế độ

Led âm trần 7W : 3 chế độ

Giá bán: 80.000VNĐ

Giá cũ: 133.000VNĐ

Led âm trần 9W : 3 chế độ

Led âm trần 9W : 3 chế độ

Giá bán: 134.000VNĐ

Giá cũ: 236.000VNĐ

Led âm trần W : 3 chế độ (@110)

Led âm trần W : 3 chế độ (@110)

Giá bán: 122.000VNĐ

Giá cũ: 200.000VNĐ

Led âm trần 17W : 3 chế độ ( viền vàng )

Led âm trần 17W : 3 chế độ ( viền vàng )

Giá bán: 84.000VNĐ

Giá cũ: 146.000VNĐ

Led âm trần 7W : 3 chế độ ( Viền bạc )

Led âm trần 7W : 3 chế độ ( Viền bạc )

Giá bán: 84.000VNĐ

Giá cũ: 146.000VNĐ

Led âm trần vuông 6W

Led âm trần vuông 6W

Giá bán: 74.000VNĐ

Giá cũ: 134.000VNĐ

Led âm trần vuông 9W

Led âm trần vuông 9W

Giá bán: 98.000VNĐ

Giá cũ: 179.000VNĐ

Led âm trần vuông 12W

Led âm trần vuông 12W

Giá bán: 111.000VNĐ

Giá cũ: 202.000VNĐ

Led tấm 300 x 300 : 24W

Led tấm 300 x 300 : 24W

Giá bán: 230.000VNĐ

Giá cũ: 460.000VNĐ

Led tấm 600 x 600 : 48W

Led tấm 600 x 600 : 48W

Giá bán: 578.000VNĐ

Giá cũ: 1.156.000VNĐ

Led tấm 300 x 1200 : 48W

Led tấm 300 x 1200 : 48W

Giá bán: 668.000VNĐ

Giá cũ: 1.336.000VNĐ

Led tấm 600 x 1200 : 80W

Led tấm 600 x 1200 : 80W

Giá bán: 1.310.000VNĐ

Giá cũ: 2.620.000VNĐ

chat online
zalo