Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

LED ELINK

Led búp 3W

Led búp 3W

Giá: 20.000VNĐ

Led nổi 12W

Led nổi 12W

Giá bán: 130.000VNĐ

Giá cũ: 276.000VNĐ

Led âm trần 7W

Led âm trần 7W

Giá bán: 65.000VNĐ

Giá cũ: 116.000VNĐ

Led búp 5W

Led búp 5W

Giá: 27.000VNĐ

Led nổi 18W

Led nổi 18W

Giá bán: 180.000VNĐ

Giá cũ: 396.000VNĐ

Led âm trần 6W

Led âm trần 6W

Giá bán: 70.000VNĐ

Giá cũ: 133.000VNĐ

Led búp 7W

Led búp 7W

Giá: 35.000VNĐ

Led nổi 24W

Led nổi 24W

Giá bán: 240.000VNĐ

Giá cũ: 536.000VNĐ

Led âm trần 9W

Led âm trần 9W

Giá bán: 97.000VNĐ

Giá cũ: 176.000VNĐ

Led búp 9W

Led búp 9W

Giá: 37.000VNĐ

Led nổi vuông 12W

Led nổi vuông 12W

Giá bán: 145.000VNĐ

Giá cũ: 263.000VNĐ

Led âm trần 12W

Led âm trần 12W

Giá bán: 102.000VNĐ

Giá cũ: 186.000VNĐ

Led búp 12W

Led búp 12W

Giá: 45.000VNĐ

Led nổi vuông 18W

Led nổi vuông 18W

Giá bán: 206.000VNĐ

Giá cũ: 375.000VNĐ

Led âm trần 6W

Led âm trần 6W

Giá bán: 71.000VNĐ

Giá cũ: 134.000VNĐ

Led búp 15W

Led búp 15W

Giá: 60.000VNĐ

Led nổi vuông 24W

Led nổi vuông 24W

Giá bán: 295.000VNĐ

Giá cũ: 538.000VNĐ

Led âm trần 9W

Led âm trần 9W

Giá bán: 85.000VNĐ

Giá cũ: 179.000VNĐ

Led búp 20W

Led búp 20W

Giá: 75.000VNĐ

Led bán nguyệt 0.6m : 18W

Led bán nguyệt 0.6m : 18W

Giá bán: 140.000VNĐ

Giá cũ: 226.000VNĐ

Led âm trần 12W

Led âm trần 12W

Giá bán: 102.000VNĐ

Giá cũ: 202.000VNĐ

Led búp 20W

Led búp 20W

Giá: 75.000VNĐ

Led bán nguyệt 1.2m : 36W

Led bán nguyệt 1.2m : 36W

Giá bán: 220.000VNĐ

Giá cũ: 343.000VNĐ

Led âm trần 7W : 3 chế độ

Led âm trần 7W : 3 chế độ

Giá bán: 80.000VNĐ

Giá cũ: 133.000VNĐ

Led búp 20W

Led búp 20W

Giá: 75.000VNĐ

Led bán nguyệt 0.6m : 18W ( 3 màu )

Led bán nguyệt 0.6m : 18W ( 3 màu )

Giá bán: 160.000VNĐ

Giá cũ: 218.000VNĐ

Led âm trần 9W : 3 chế độ

Led âm trần 9W : 3 chế độ

Giá bán: 134.000VNĐ

Giá cũ: 236.000VNĐ

Led búp 30W

Led búp 30W

Giá: 115.000VNĐ

Led bán nguyệt 1.2m : 18W ( 3 màu )

Led bán nguyệt 1.2m : 18W ( 3 màu )

Giá bán: 250.000VNĐ

Giá cũ: 398.000VNĐ

Led âm trần W : 3 chế độ (@110)

Led âm trần W : 3 chế độ (@110)

Giá bán: 122.000VNĐ

Giá cũ: 200.000VNĐ

Led búp 40W

Led búp 40W

Giá: 150.000VNĐ

Led bán nguyệt 1.2m : 36W ( cảm biến )

Led bán nguyệt 1.2m : 36W ( cảm biến )

Giá bán: 310.000VNĐ

Giá cũ: 568.000VNĐ

Led âm trần 17W : 3 chế độ ( viền vàng )

Led âm trần 17W : 3 chế độ ( viền vàng )

Giá bán: 84.000VNĐ

Giá cũ: 146.000VNĐ

Led búp 50W

Led búp 50W

Giá: 185.000VNĐ

Led âm trần 7W : 3 chế độ ( Viền bạc )

Led âm trần 7W : 3 chế độ ( Viền bạc )

Giá bán: 84.000VNĐ

Giá cũ: 146.000VNĐ

Led búp 60W

Led búp 60W

Giá: 210.000VNĐ

Led âm trần vuông 6W

Led âm trần vuông 6W

Giá bán: 74.000VNĐ

Giá cũ: 134.000VNĐ

Led âm trần vuông 9W

Led âm trần vuông 9W

Giá bán: 98.000VNĐ

Giá cũ: 179.000VNĐ

Led âm trần vuông 12W

Led âm trần vuông 12W

Giá bán: 111.000VNĐ

Giá cũ: 202.000VNĐ

Led tấm 300 x 300 : 24W

Led tấm 300 x 300 : 24W

Giá bán: 230.000VNĐ

Giá cũ: 460.000VNĐ

chat online
zalo