Hotline:
028.38262663

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THẢO VY

Led nổi Kawaled

Led nổi tròn 6W - T/V

Led nổi tròn 6W - T/V

Giá bán: 90.000VNĐ

Giá cũ: 150.000VNĐ

Led nổi tròn 12W - T/V

Led nổi tròn 12W - T/V

Giá bán: 100.000VNĐ

Giá cũ: 185.000VNĐ

Led nổi tròn 18W - T/V

Led nổi tròn 18W - T/V

Giá bán: 140.000VNĐ

Giá cũ: 270.000VNĐ

Led nổi tròn 24W - T/V

Led nổi tròn 24W - T/V

Giá bán: 276.000VNĐ

Giá cũ: 460.000VNĐ

Led nổi vuông giật cấp 12W -T/V

Led nổi vuông giật cấp 12W -T/V

Giá bán: 99.000VNĐ

Giá cũ: 175.000VNĐ

Led nổi vuông giật cấp 20W -T/V

Led nổi vuông giật cấp 20W -T/V

Giá bán: 175.000VNĐ

Giá cũ: 330.000VNĐ

Led nổi vuông giật cấp 24W -T/V

Led nổi vuông giật cấp 24W -T/V

Giá bán: 250.000VNĐ

Giá cũ: 480.000VNĐ

chat online
zalo